NSP-GLB in 2024 in uitvoering

In 2024 komen naast de Basisinkomenssteun, ecoregeling en het agrarisch natuurbeheer, ook veel andere NSP-GLB subsidies voor de landbouw en het platteland beschikbaar. De subsidies worden beschikbaar gesteld door het ministerie van LNV en door de twaalf provincies, via de websites van onder andere de provincies, RVO en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland worden de regelingen bekend gemaakt.

Een greep uit de subsidiemogelijkheden voor 2024

In de periode januari-maart wordt in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland subsidie beschikbaar gesteld voor investeringen in het landbouwbedrijf. Deze subsidies komen in december beschikbaar in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Overijssel en Flevoland. Voor jonge landbouwers geldt een hoger steunpercentage.

In bijna heel Nederland komen subsidies beschikbaar voor brede plattelandsontwikkeling door middel van de subsidieregeling LEADER. Met LEADER kunnen diverse initiatieven worden ondersteund: van korte ketens, biobased bouwmaterialen, landschapselementen tot voorzieningen in dorpen. Er zijn 31 gebieden waar de LEADER subsidie kan worden aangevraagd.

In mei wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opzetten van het waterpeil en extensivering in veenweide gebieden en extensivering in en rond Natura 2000 gebieden. Meer informatie over deze subsidie kan je vinden op Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden (rvo.nl).

In de periode mei-juni worden er subsidies beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen en testen van innovaties. In oktober komen er subsidies beschikbaar voor kennisoverdracht.