Hoge opkomst bij Startdag LEADER: Rijkstrainee Janita blikt met trots terug

Janita van der Veen was het afgelopen halfjaar werkzaam als Rijkstrainee bij de Regieorganisatie GLB.  Onderdeel van haar takenpakket was het mede organiseren van de LEADER startdag op vrijdag 9 februari in Assen. Janita vertelt wat zij deed om deze dag tot een succes te maken.

Janita: “De startdag is een fysieke bijeenkomst, die georganiseerd is als aftrap van de nieuwe LEADER-periode en het verwelkomen van (nieuwe) leden van (nieuwe) LEADER-gebieden.” LEADER, oftewel Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale, is een belangrijk onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie.

LEADER richt zich op het stimuleren van duurzame ontwikkeling in plattelandsgebieden door middel van bottom-up benaderingen. LEADER legt de nadruk op lokale actie, gemeenschapsbetrokkenheid en het ontsluiten van het potentieel van plattelandsgebieden.

“Op deze dag delen we kennis met elkaar, is er de mogelijkheid om workshops te volgen en te netwerken. De startdag werd georganiseerd voor alle leden van de LAG’s, secretarissen-coördinatoren, penvoerders en coördinatoren van de provincie.”

Vergroot afbeelding
Foto door: Klaas Pot - Provincie Fryslân

Kansen en uitdagingen

“Ik heb hier de afgelopen maanden naartoe mogen werken en ter voorbereiding is er vooral veel afgestemd met (ervaren) mensen uit het netwerk om dit voor elkaar te krijgen. Zo moest er invulling gegeven worden aan het programma en moest er een locatie geregeld worden. Ook was ik aanspreekpunt en heb ik de uitnodiging gemaakt. Iets wat ik ook erg leuk vond om te doen was het voorbereiden en geven van een workshop, die weer een link had naar mijn survey over de toegevoegde waarde (Added Value) van LEADER van de afgelopen periode.

De grootste kans van zo’n dag ligt, denk ik, in het relevant maken van de inhoud voor de mensen waarvoor je het organiseert. En dat is gelukt met een opkomst van zo’n 150 deelnemers! De organisatie is heel soepel verlopen en dat komt door de goede samenwerking met LEADER Netwerk Nederland.”

Enthousiast over LEADER

“Ik was niet bekend met LEADER, maar ben er inmiddels echt enthousiast over geworden. Onder andere door een interview dat ik mocht doen met een bevlogen LEADER coördinator uit Fryslân. Dan hoor je wat LEADER in de praktijk doet en wat het voor een gebied kan betekenen. De leefbaarheid vergroten door diverse projecten, die bottom-up zijn geïnitieerd en dus relevant zijn voor de mensen in het gebied."

Veel lof

“Ik heb deze dag veel complimenten mogen ontvangen over mijn presentatie in het plenaire deel. Ik krijg daar enorm veel energie van. Zet mij maar voor een groep mensen neer en ik ben helemaal in mijn element. In de plenaire presentatie mocht ik resultaten van mijn survey presenteren. Dit wilde ik laagdrempelig houden, want het is best lastige materie. Ik denk dat dat me wel gelukt is. Er werd ook veel genetwerkt en het is mij wel duidelijk geworden dat LEADER echt een soort community is, waarin mensen elkaar verder kunnen helpen – zoals Bart Soldaat aangeeft één grote LEADER-familie.”

Vergroot afbeelding
Foto door: Klaas Pot - Provincie Fryslân

Blik op de toekomst

“In de nieuwe GLB-periode zijn er 11 nieuwe gebieden bij gekomen en daarmee ook veel (onervaren) nieuwe mensen. Door de startdag kregen zij de kans om kennis op te doen en binnen LEADER-land te netwerken en informatie uit te wisselen. Ik ben ervan overtuigd dat dit soort bijeenkomsten zorgen voor meer samenwerking tussen LEADER-gebieden. Er kan enorm veel van elkaar geleerd worden.”