“De vele mogelijkheden van LEADER geven mij enorm veel energie.”

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale) is een belangrijk onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. LEADER richt zich op het stimuleren van duurzame ontwikkeling in plattelandsgebieden, door middel van bottom-up benaderingen. LEADER legt de nadruk op lokale actie, gemeenschapsbetrokkenheid en het ontsluiten van het potentieel van plattelandsgebieden. Op 9 februari was Ingrid Voncken aanwezig bij de startdag LEADER in Assen. Ingrid vertelt wat ze meeneemt van deze startdag.

Ingrid: “Weerterland is een nieuw LEADER-gebied. Ik ben gevraagd om als kwartiermaker betrokken te zijn bij de aanvraag om LEADER-gebied te worden. We leverden vanuit diverse gremia input voor de Lokale Ontwikkel Strategie (LOS). Ook mocht ik, samen met anderen, werken aan de samenstelling van de Lokale actiegroep (LAG). Ik was deze dag dan ook als LAG-coördinator Weerterland betrokken. Om te beginnen vond ik het netwerken heel leuk en nuttig, dat ging gelukkig vanzelf, de aanwezigen waren gemakkelijk aanspreekbaar. Ik heb goede contacten gelegd. De inleidingen tijdens de aftrap vond ik helder en “to the point”.”

Kritische noot

“Positief aan de workshops was het uitwisselen van ervaringen, inhoudelijk had ik er iets meer van verwacht. Ik zou enorm blij worden als ik van het landelijke netwerk wat meer tools zou krijgen, die ons werk makkelijker maken. We moeten voorkomen dat we het wiel aan het uitvinden zijn. In Limburg is er een prima samenwerking tussen de beide LEADER-gebieden; Zuid Limburg en Weerterland.”

Waardevolle inzichten

“En dat is nou ook precies wat ik van deze dag meeneem; dat ik zelf op zoek moet gaan als ik vragen heb. Ik moet zelf gaan zoeken naar collega’s in andere regio’s, om daar best practices op te halen. Als ik denk aan wat allemaal mogelijk is, met behulp van LEADER, dan geeft mij dat enorm veel energie.”

Vol enthousiasme

“Ik ga vooral vol enthousiasme door op de ingeslagen weg, graag in nauw contact met onze LAG-leden en volop in gesprek met (potentiële) initiatiefnemers. Alleen samen kunnen we van LEADER een succes maken. Ik heb het volste vertrouwen dat dat gaat lukken in Weerterland.”