Trotse Marieke Lameris deelt ervaringen tijdens Werkbank Innovatie

Marieke Lameris is, als mede-eigenaar van Lekker Lupine, ervaringsdeskundige. Lekker Lupine organiseert de teelt en afzet van Nederlandse biologische en natuurinclusieve lupinebonen. Marieke presenteert op 5 april haar projectplan ‘Lupine van Nederlandse bodem klaar voor de markt’. Marieke geeft alvast een inkijkje.

Vergroot afbeelding Andre Jurrius en Marieke Lameris in Lupineveld
Beeld: ©Lekker Lupine
Andre Jurrius en Marieke Lameris in Lupineveld

Marieke: “Er is ons vanaf 2023 een subsidie toegekend. We zitten nu dus in het tweede jaar waarin we subsidie krijgen. Die subsidie is essentieel om marktontwikkeling te realiseren om zodoende waardering voor boeren, landschap en ketenpartners te krijgen en deze nieuwe keten op te zetten. In deze tijd van voedseltransitie en nationale ambities als het gaat om eiwittransitie en meer duurzame landbouw zijn subsidies onontbeerlijk, maar tegelijkertijd hebben we ook de support nodig vanuit het bedrijfsleven, de consument en alle betrokken ketenpartners.”

Mijn tip voor toekomstige aanvragers van subsidies is dan ook: zorg dat je een duidelijke visie hebt en een duidelijke ambitie waar je heen wilt met je initiatief.

Advies voor potentiële aanvragers

“Met Lekker Lupine willen wij de eiwittransitie versnellen en daarmee ook duurzamere landbouw- en voedselproductie realiseren. Dat sluit aan bij Europese en landelijke ambities, als het gaat om deze transitie. Mijn tip voor toekomstige aanvragers van subsidies is dan ook: zorg dat je een duidelijke visie hebt en een duidelijke ambitie waar je heen wilt met je initiatief. En zorg tegelijkertijd dat je heel goed zicht hebt of jouw ambities aansluiten op de nationale ambities in de landbouw.”

Vergroot afbeelding Portretfoto van Marieke Lameris in Lupineveld
Beeld: ©Annemarie Kleve
Marieke Lameris in het Lupineveld van Lekker Lupine

Tipje van de sluier

Wat betreft het projectplan licht Marieke alvast een tipje van de sluier: “In het projectplan beschrijven we onder andere de ontwikkeling van het Lupine inspiratiehuis. Een ruimte waar we mensen straks kunnen inspireren om kennis te maken met dit eiwitrijke gewas, te leren over welke waardes vlinderbloemigen als lupine hebben voor boer, bodem, biodiversiteit en ieders gezondheid en natuurlijk lupine te proeven. Vanzelfsprekend willen we ook dat meer mensen bij ons aanhaken om lupine weer terug op de akkers te krijgen en ieders bord, zodat iedereen kan profiteren van de voordelen van Lupine. Zonder subsidie was het opzetten van dit Lupinehuis niet mogelijk geweest.”