EIP Innovatie groepen gezocht voor internationale kennisdeling

Het Europese CAP Netwerk heeft het initiatief genomen om EIP Innovatie (operationele) groepen, over de landsgrenzen, bijeen te brengen. Het gaat om EIP-projecten in twee categorieën: innovatieve oplossingen voor klimaatadaptatie in het veld om de veerkracht van het bedrijf te vergroten en het gebruik van land- en bosbouwreststromen als aanvullende activiteit van het verdienvermogen.

Deze zogenaamde ‘cross-visits’ vinden parallel plaats, op woensdag 26 en donderdag 27 juni 2024 met Engels als voertaal.

Het doel van de cross-visits is:

  • Leren van elkaars ervaringen, met dieper inzicht in elkaars innovatieprocessen;
  • Het bespreken van gemeenschappelijke uitdagingen, onderzoeksbehoeften uit de praktijk, inspirerende ideeën en mogelijke oplossingen;
  • Projectresultaten uitwisselen en verder verspreiden in de hele EU;
  • Kansen creëren voor potentiële toekomstige samenwerkingen en/of partnerschappen.

De locatie van de bezoeken wordt gekozen op basis van de uitkomsten van deze oproep. Meer informatie over de cross-visits vind je op deze pagina’s van het CAP Netwerk:

Innovatieve oplossingen voor klimaatadaptatie in het veld om de veerkracht van het bedrijf te vergroten

Het gebruik van land- en bosbouwreststromen als aanvullende activiteit van het verdienvermogen

Aanmelding als geïnteresseerde

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Dan moet je dit voor 8 april aangeven via bovengenoemde websites. In de tweede helft van april krijg je te horen of je bent geselecteerd. Voor vragen kun je terecht bij crossvisit.innovation@eucapnetwork.eu en voor ondersteuning vanuit Nederland kun je contact opnemen met Jeroen Nagel via j.p.nagel@roglb.nl.