Werkbank innovatie EIP goed bezocht

Vanaf mei komen er weer verschillende European Innovation Partnerships (EIP) openstellingen aan, zowel provinciaal als landelijk. Om innovators in de landbouw hierover goed te informeren vond op 5 april in Lelystad de GLB Werkbank Innovatie EIP plaats. Ook was dit het eerste moment dat de onlangs gestarte EIP-projecten uit de eerste openstelling elkaar ontmoetten.

De dag begon met een openingswoord van de gedeputeerde van dé landbouw-innovatie provincie Flevoland en met een woord van een directielid LNV, departement Strategie, Kennis en Innovatie. De Regieorganisatie GLB lichtte het GLB-programma en de EIP-regeling in het bijzonder toe.

Ervaringen delen

Centraal stond de vraag waar eerdere EIP-aanvragers tegenaan liepen. De volgende drie projecten deelden hun ervaringen (de Andela Robot Weeder, LekkerLupine en Fladderfarm).

Vervolgens lichtten het ministerie van LNV en de provincies de specifieke eigenschappen van de regelingen toe. En uiteraard wanneer de openstelling, en met welke budgetten en project-plafondbedragen, eraan komen.

Een verdiepingsslag

De dag eindigde met ‘mini masterclasses’ om met elkaar de diepte in te gaan en mogelijke samenwerkingspartners te vinden. De samenwerkingsverbanden, ofwel Operationele Groepen, voor de gebiedsgerichte fieldlabs zijn onderdeel van het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP) onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).