Nieuwe brochure geeft beter inzicht in regelingen en subsidies Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Welke subsidies en regelingen zijn er vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)? En waar kunnen mensen terecht voor het aanvragen? Om deze vragen te beantwoorden hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Regieorganisatie GLB een online brochure gepubliceerd.

Jeroen Nagel is senior adviseur kennis & innovatie bij de Regieorganisatie GLB. Jeroen vertelt over de meerwaarde en over de totstandkoming van deze brochure. 

Jeroen: “Deze brochure heeft als doel om in het kort de drie hoofdoelen van het GLB uit te leggen. En vervolgens geeft deze brochure weer welk type regelingen er zijn om deze doelen te helpen bereiken. En deze linkt heel concreet door naar informatie over hoe de regelingen via de betrokken overheidsinstanties zijn te gebruiken. Ofwel waar je aanvragen voor subsidies kan doen of waar je meer achtergrondinformatie kunt vinden.”

Goed beslagen ten ijs

Volgens Jeroen komt deze brochure niet uit de lucht vallen; een speciale werkgroep heeft zich gebogen over de vraag hoe het proces van subsidies zo gebruiksvriendelijk mogelijk kan. “Sinds een tijdje is de werkgroep ‘Ondersteunen aanvragers’ actief, daar worden allerlei signalen voor verbetering besproken en actie op ondernomen. Leden van de werkgroep hebben interviews afgenomen met belangenorganisaties in de agrarische sector. Deze stakeholders waren ook weer bereid het product in hun achterban te delen, zij hebben dan ook als eerste de brochure ontvangen.”

Vruchtbare samenwerking

Deze brochure is het resultaat van een vruchtbare samenwerking. Jeroen: “In dit geval heeft een werkgroeplid van de RVO het voortouw genomen om een brochure te maken. De werkgroep heeft een aantal conceptversies besproken en de tijd genomen om alle juiste linkjes bijeen te krijgen voor de verwijzingen naar de diverse webpagina’s. Vanuit de Regieorganisatie zijn we de neutrale partij die het overzicht heeft en zorgt dat alles voldoende aan bod komt. Ook hebben wij de expertise om de inhoud te toetsen.”

Overzichtelijk en laagdrempelig

“Deze brede brochure biedt overzicht over het hele programma; voorheen werden specifieke onderdelen uitgelicht. De stakeholders bleken de wens te hebben om deze brochure te krijgen in de vorm van een PDF. Het voordeel daarvan is dat de informatie overzichtelijk bij elkaar staat en je kunt het makkelijk delen via bijvoorbeeld Whatsapp. Neem vooral zelf een kijkje en deel de brochure met je netwerk. Zie je verbeterpunten? Laat ons weten door te mailen naar secretariaat@roglb.nl.”