Versterking van samenwerking in groen onderwijs met Fieldlabs

Nederland zet in op toekomstbestendige landbouw door het verbeteren van kennis en innovaties. Dit helpt boeren om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en een goed inkomen te verdienen. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en landbouwinitiatieven is hierbij cruciaal.

Een goed functionerend Agrarisch Kennis- en Innovatiesysteem (AKIS) is essentieel. Hierin werken verschillende partijen samen om kennis en innovaties effectief naar de praktijk te brengen. Het Horizon Europe project modernAKIS speelt hierbij een belangrijke rol, evenals partner Groenpact.

Kansen voor samenwerking met gebiedsgerichte Fieldlabs

Op 4 juni spraken we met opleidingsmanagers veehouderij van het MBO en HBO.  Samen met het praktijkcluster Dier van het Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV). Het doel was om kansen voor samenwerking te verkennen, vooral met de gebiedsgerichte Fieldlabs. Deze Fieldlabs zijn essentieel voor het testen en implementeren van nieuwe kennis en technieken in de landbouw.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Inventariseren van de behoeften van bestaande Fieldlabs om onderwijsinstellingen beter aan te laten sluiten.
  • Overzicht krijgen van huidige betrokkenheid van onderwijsinstellingen bij Fieldlabs en soortgelijke projecten.
  • Voldoende capaciteit en tijd vrijmaken in het onderwijs om effectief deel te nemen aan deze projecten.
  • Het onderwijs moet onderdeel zijn van het regieteam van Fieldlabs om de eigen doelen en belangen te behartigen.

Er is ruim budget beschikbaar voor zowel ondernemers als docenten voor bijscholing en cursussen. Deze kruisbestuiving kan de samenwerking versterken en de resultaten verbeteren.

Meer informatie over de betrokken Fieldlabs en de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven zijn te vinden via de volgende links: