Forum Young LEADER bron van inspiratie

Dieuwertje Cobben is werkzaam als adviseur NSP-GLB bij de Regieorganisatie GLB. Vanuit die rol mocht Dieuwertje in de tweede week van juni afreizen naar Finland voor het Young LEADER Forum. Dit was het eerste forum voor jonge mensen die betrokken zijn bij LEADER; een bottom-up subsidieprogramma uit het GLB. Dieuwertje ging hierheen met het doel om informatie en inspiratie op te doen hoe je jonge mensen kunt betrekken bij LEADER. En dat is zeker gelukt!

Dieuwertje: “Voorafgaand aan het forum heb ik me eerst een aantal dagen ondergedompeld in de Finse natuur. Met een huurauto heb ik de omgeving verkend en prachtige wandelingen gemaakt. Voor wie nog niet in Finland is geweest: echt een aanrader!”

Grote opkomst

“Op dinsdagavond begon het dan echt, bij het welkomstdiner trof ik mijn Nederlandse collega’s: Maria Geuze (Slow Food Youth Network), Niels Vermue (NAJK), Reinier Schouten (LVVN) en Leo Westenbroek (LAG Fryslân). Tijdens het diner werden we welkom geheten door collega’s van het CAP Network, en de Finse collega’s die betrokken zijn bij LEADER. We kregen te horen dat we aanwezig waren met zo’n 200 man, waarvan 150 onder de 35 jaar, en uit 32 verschillende landen komen; wat een opkomst!”

Nuttige informatie

“De volgende ochtend begon met een inspirerend verhaal vanuit het CAP Network waarom dit forum opgestart is. Zo kregen we te zien dat tussen 2015 en 2020 mensen tot 20 jaar en tussen de 20 en 64 jaar minder op het platteland gaan wonen, en naar de steden toe trekken. De plattelandsontwikkeling in LEADER probeert dit tegen te gaan. In Nederland zijn 31 van de 359 LAG leden onder de 40 jaar, dat is zo’n 8,5%, dat is redelijk gemiddeld voor Europa. Kroatië zit bijvoorbeeld op 30% en Duitsland op 10%. In Portugal is werk aan de winkel; daar is geen enkel van de 400 LAG-leden onder de 30. Het is belangrijk om jonge mensen in het LAG te hebben, zodat onder andere ook de stem van jonge mensen in het gebied gehoord kan worden.”

Verhalen uit de praktijk

“Tijdens het forum vertelde Riina van LAG Finland Kärki dat er in Finland een soort mini-LEADER voor jonge mensen is. Dit zijn kleine projecten tussen de 100 en 1000 euro die jonge mensen gemakkelijk aan kunnen vragen. Hierbij kun je denken aan sportmaterialen, theater, events etc, alles wat jongeren zelf bedenken en voor hen belangrijk is. Hiervoor is zelfs een coördinatiegroep opgericht, die LAG’s door heel Finland heen helpt dit te laten slagen.” In de middag hebben we pitches gemaakt die gingen over het opbouwen van een International Young LEADER Community.

Ben je zelf betrokken bij LEADER? En ben je jong? Of wil je gewoon bij de community betrokken worden? Schrijf je dan in om deel uit te maken van deze community en spread the word!

Zelf het veld in

Na woensdagavond in een traditionele Finse sauna te zijn geweest begonnen we donderdagochtend vol frisse energie aan de fieldtrips. Met een grote bus reden we door verschillende LEADER-gebieden heen, waar we inspiratie op hebben gedaan voor het betrekken van jongeren bij LEADER.

Meer weten? Kijk op https://elard.eu/youth-in-leader/

Op 27 september is de Landelijke LEADER dag, een dag voor LAG leden voor onder andere kennisuitwisseling en professionalisering. Tijdens deze dag zal ook een workshop gegeven worden over het betrekken van jonge mensen bij LEADER.