Naast de reguliere nieuwsbrieven maakt de Regieorganisatie GLB themanummers, zogenoemde specials. Hiermee worden projecten in beeld gebracht die een subsidie hebben ontvangen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 (GLB 2023-2027) en het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Door een kleine selectie van projecten in de schijnwerpers te zetten willen we laten zien hoe het Plattelandsontwikkelingsprogramma bijdraagt aan maatschappelijke onderwerpen.

Het eerlijke verhaal achter projecten

We vertellen het eerlijke verhaal achter verschillende projecten. Niet alleen het succes, maar ook de weg ernaartoe en de hobbels die zijn genomen.
Het beleid en de uitvoering bij het ministerie van LNV en één van de provincies komen ook aan bod.