De instrumenten van het GLB

Het GLB stelt subsidies en andere concrete instrumenten beschikbaar aan boeren en organisaties die zich inspannen voor toekomstbestendige landbouw. De instrumenten kunnen in combinatie met elkaar worden toegepast om perspectief te bieden en te groeien naar morgen.

De GLB-instrumenten zijn:

 • Vergoedingen per hectare voor inspanningen
  Met inkomenssteun en de Eco-regeling worden boeren vergoed voor hun werk.
 • Gebiedsgerichte samenwerking
  Boeren, terreinbeheerders en anderen worden uitgedaagd in gebieden samen te werken aan Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer voor klimaatadaptatie, schoon water en meer biodiversiteit.
 • Steun voor de stikstof en klimaatopgaven in veenweide en N2000
  Boeren die daar gevraagd wordt te extensiveren of te vernatten, ontvangen steun om te komen tot een toekomstbestendige bedrijfsvoering.
 • Duurzame investeringen
  Bijvoorbeeld op het gebied van precisielandbouw, energie, innovatieve stalsystemen of landschap en water.
 • Kennis en innovatie
  Steun voor kennisontwikkeling, actieve netwerken, nieuwe technologie en marktconcepten. En onafhankelijk advies door erkende adviseurs voor boeren.
 • Steun voor jonge boeren en tuinders
  Zij ontvangen meer hectarepremie, meer subsidie voor duurzame investeringen, vestigingssteun en hulp bij generatiewisseling.