Programmadocumenten NSP-GLB

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en is ingegaan per 1 januari 2023. Het GLB helpt boeren stappen te zetten naar toekomstbestendige landbouw. 

De afspraken die Nederland met de Europese Commissie heeft gemaakt over de uitvoering van het NSP-GLB 2023-2027 staan beschreven in het programmadocument NSP-GLB 2023-2027. 

Hieronder vindt u de diverse programmadocumenten van het Nederlands NSP-GLB 2023-2027:

Programmadocument NSP-GLB 2023-2027, versie 3.0

Programmadocument NSP-GLB 2023-2027, versie 2.2

Programmadocument NSP-GLB 2023-2027, versie 1.3

Programmadocument NSP-GLB 2023-2027, versie 1.2

Programmdocument NSP-GLB 2023-2027, versie 1.0