"Toenemende vergrijzing is een uitdaging voor het behoud van sociale cohesie op het platteland”

Op 30 november is er voor de tweede keer een Werkplaats voor mensen die dagelijks met de toekomst van de landbouw bezig zijn. Deze keer is het thema ‘Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland’. Tijdens deze Werkplaats kunnen deelnemers onder andere werkbanken over uiteenlopende onderwerpen bezoeken. Ellen Nauta is vanuit haar werk betrokken bij het onderwerp toekomstbestendige landbouw. Ellen geeft een korte reflectie op plattelandsontwikkeling en vertelt waarom zij 30 november als spreker en bezoeker aanwezig is op de Werkplaats.

Ellen heeft vanuit meerdere rollen kennis van en affiniteit met de toekomst van de landbouw: “Als voorzitter van de P10 (het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten) heb ik veel te maken met de toekomstbestendige landbouw. En wat daarvoor nodig is en wat er op dat vlak al is gebeurd. Ook als burgemeester van de gemeente Hof van Twente heb ik dagelijks te maken met vraagstukken die direct verband houden met de toekomst van de landbouw. In mijn rol als delegatieleider van de Nederlandse delegatie naar het Comité van de Regio’s in Brussel, heb ik te maken met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Europese plannen voor leefbaarheid van en op het platteland.”

Mooie kansen

Volgens Ellen liggen de grootste kansen op dit terrein in de kracht van het platteland zelf. “Op het platteland is sprake van een groot oplossingsgericht vermogen om de leefbaarheid zelf in stand te houden. Men is op elkaar aangewezen, steunt elkaar en is creatief. Bovendien beschikt het platteland over ruimte die juist voor de grote transities van belang is.”

Toenemende vergrijzing

De uitdaging is wel hoe wij met de toenemende vergrijzing de sociale cohesie, die het platteland zo krachtig maakt, in stand kunnen houden. Bovendien werken wet-en regelgeving niet altijd mee om maatwerk te kunnen leveren en gebiedsgericht te kunnen werken. Tenslotte heeft het rapport “Elke regio telt” weer eens aangetoond dat, door een onevenwichtig investeringsregiem vanuit het Rijk, de verschraling van voorzieningen op het platteland neemt toe.”

Netwerk en kennis vergroten

“Ik ga naar de Werkplaats omdat ik mijn netwerk en kennis hoop te vergroten en ook weer nieuwe relaties te kunnen leggen voor de P10. Centrale vragen daarbij zijn: waar kunnen we anderen versterken en andersom? Wat zijn actuele ontwikkelingen? Hebben wij die al scherp op het netvlies? Wat kunnen we van elkaar leren? Ik kijk ernaar uit om hierover, met uiteenlopende partijen uit de sector, het goede gesprek aan te gaan op 30 november.”

Nieuwsgierig geworden? Meld je dan ook aan voor de Werkplaats.