“Agrarisch ondernemers moeten meer ondersteuning krijgen bij toekomstplanning voor hun bedrijf”

Danielle de Nie is directeur van stichting Wij.land. Danielle is op donderdag 30 november aanwezig bij een Werkplaats voor mensen die dagelijks met de toekomst van de landbouw bezig zijn. Het thema op 30 november is ‘Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland’. Tijdens deze Werkplaats kunnen deelnemers werkbanken over uiteenlopende onderwerpen bezoeken. Danielle is gespreksleider bij een werkbank over het plan BoerenPerspectief. Danielle vertelt waarom het belangrijk is om aandacht aan dit onderwerp te besteden.

Danielle: “Ons initiatief is begonnen vanuit Boerennatuur, Wij.land, Transitiecoalitie Voedsel, De Plaatsen en de Boerenraad en heet BoerenPerspectief. Wij willen onafhankelijke procesbegeleiders inzetten die agrariërs aan de keukentafel helpen bij hun zoektocht naar een passende toekomst voor het bedrijf. Dit doen we niet alleen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met onder meer LTO en NAJK. Tijdens de werkplaats zal ik een update geven over de ontwikkeling van BoerenPerspectief.”

De ondernemer bepaalt zelf

“Uitgangspunt is om de ondernemer aan het roer te laten. En hem of haar te ondersteunen door de juiste vragen te stellen. En te helpen onderzoeken wat past bij zichzelf, bij het gezin, bij het bedrijf, bij de omgeving en binnen de maatschappelijke wensen en opgaven. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. De procesbegeleiders kunnen ook helpen contact te onderhouden met de verschillende overheden en waar nodig specialisten of adviseurs inschakelen. Eén vertrouwd persoon aan tafel is de gewenste visie in plaats van zoveel verschillende gezichten die ieder hun eigen stukje van de transitie-puzzel willen komen leggen. Vergelijk het met de 21 interventies die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) rijk is, daar wil je als ondernemer integraal over nadenken.”

Regionale knooppunten

“De bedoeling is om te werken vanuit regionale knooppunten, samenwerkingsverbanden van partijen met boeren-netwerk die de proces begeleiding faciliteren. En waarin de relevante regionale partijen samen komen, zoals regionale afdelingen van LTO en NAJK, (agrarische) netwerken rondom projecten en thema's. Deze knooppunten kunnen ook relevante ketenpartijen en andere relevante initiatieven in het landelijk gebied betrekken, deze maken echter geen deel uit van het samenwerkingsverband. De knooppunten zijn gebaseerd op bestaande organisaties en bottom-up netwerken in regio's. De toegevoegde waarde van het plan BoerenPerspectief is om al dat goede zodanig te verknopen en verspreiden dat we het totaal versterken en iedere agrariër kunnen bereiken en bedienen.”

Breed scala aan interventies

“Mij lijken de GLB-doelen een doorvertaling van de nationale doelen. Er is een heel scala aan interventies voor bedacht om de resultaten voor die doelen te behalen. Zeker de groep doelen die zich richt op ‘brede plattelandsontwikkeling’ passen heel goed ‘in de rugtas’ van de procesbegeleiders. Door ervan te weten kunnen zij helpen deze mogelijkheden bij de ondernemers onder de aandacht te brengen. Voorwaarde daarbij is natuurlijk wel dat die blijken te passen bij de plannen die de ondernemer met de toekomst van zijn of haar bedrijf heeft.”

Meer ondersteuning bij toekomstplanning

“De politiek en de maatschappij vragen veel van boeren op het gebied van stikstof, waterkwaliteit en biodiversiteit. Ik vind dat boeren daar meer ondersteuning in zouden moeten krijgen. Het gaat vaak om ingrijpende keuzes voor de toekomst van het bedrijf. Maar ook over hoe de omgeving, het landschap van de toekomst eruit ziet, want de boeren zijn ook de beheerders van het buitengebied. Ik hoop dat veel partijen, die in het werkveld direct in contact met agrariërs staan, in de regio’s dit ook zien. Ik nodig iedereen dan ook uit om tijdens de werkbank met mij in gesprek te gaan over de rol van de procesbegeleiders en de mogelijke bijdrage die organisaties zouden willen leveren aan de regionale knooppunten.”

Meld je hier aan voor de Werkplaats op donderdag 30 november in  Kamerik.