“Geen landbouwtransitie zonder innovatie, geen innovatie zonder goed kennis- en innovatiesysteem”

Jan van Esch is Senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Vanuit de directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I) werkt Jan onder andere aan het ‘Agrarisch Kennis en Innovatiesysteem’ (AKIS) in Nederland. Donderdag 30 november is er een Werkplaats met als thema: ‘Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland’. Tijdens de Werkplaats is Jan gespreksleider bij een werkbank over AKIS. Jan vertelt over de nut en noodzaak van AKIS en over de meerwaarde van een bezoek aan de Werkplaats.

Jan: “Vanuit de directie SK&I werk ik onder andere aan het AKIS in Nederland. Zeker met de grote transformatieopgaven die op ons afkomen, is de noodzaak voor een goed functionerend innovatiesysteem toegenomen. Het AKIS is het geheel aan partijen dat betrokken is bij het zorgen voor innovatiesucces in de sector. Een mooi concreet voorbeeld daarvan zijn de EIP projecten, waarbij verschillende partijen (ondernemers, onderzoek, ketenpartijen, onderwijs) samenwerken om ondernemer gedreven innovatie van de grond te krijgen. Ook initiatieven als het Groen Kennisnet (GKN) dat zorgt voor digitale kennisverspreiding naar zowel onderwijs als adviseurs en ondernemers. Ook de nu net gestarte initiatieven voor fieldlabs voor ik een mooi voorbeeld waar verschillende partijen gebiedsgericht samenwerken om te innoveren.

Positie van Nederlands AKIS

“Uit een SWOT analyse blijkt dat we een heel hoog kennisniveau hebben in Nederland  (bijvoorbeeld hoog opgeleid agrarische ondernemers, goede adviseurs, sterk onderwijs en onderzoek), het is alleen erg gefragmenteerd. De kans dat er langs elkaar wordt gewerkt in plaats van met elkaar is daardoor groter. Dat is uiteraard zonde en dat willen we verbeteren. Ik zie dat veel andere landen hier ook mee worstelen. Hier kunnen we veel van leren bijvoorbeeld door mee te doen in het Europese onderzoeksproject ModernAKIS. Daarom vind ik het belangrijk de de Regieorganisatie GLB daar deelneemt, met uiteraard de verwachting dat nieuwe inzichten zo sneller in de praktijk kunnen worden gebracht.

De Werkplaats als ontmoetingsplaats

Jan kijkt uit naar de Werkplaats: "Ik maak daar graag kennis met iedereen en zeker als je ons kunt helpen om het Agrarisch Kennis en Innovatie Systeem in Nederland te verbeteren. Samen met Jeroen Nagel, netwerkadviseur bij de Regieorganisatie GLB, verzorg ik deze werkbank. Graag daag ik jullie uit om daar bij te zijn en mee te denken over het ontwerp voor een beter kennis- en innovatie systeem. Hoe voorkomen we versnippering, hoe brengen partijen met elkaar in contact, wat missen we nog in de infrastructuur voor kennis en innovatie. Want: Geen transitie zonder innovatie en geen innovatie zonder een goede infrastructuur om dit te organiseren.

Wil jij de werkbank AKIs volgen of een van de andere acht werkbanken? Meld je dan snel aan voor de Werkplaats.