Coöperatie Gedeelde Weelde blijft groeien

Een voedselketen waar producenten, consumenten en winkeliers blij van worden. Dat is het credo van Coöperatie Gedeelde Weelde.

Het aantal leden blijft groeien en wekelijks doen meer dan 1.000 enthousiaste klanten boodschappen in de coöperatieve winkel in Maastricht. De ambitie is doorgroei naar een foodhub voor Maastricht en de EU-regio.

Coöperatie Gedeelde Weelde

In 2017 startte in Limburg met POP-subsidie het LEADER-project
Coöperatie Gedeelde Weelde.

Doelen:

  • De in december 2015 opgerichte coöperatie verder te ontwikkelen en de winkel te realiseren met de winkelopening in 2019.
  • Producten leveren en diensten verlenen aan leden en niet-leden vanuit haar uitgangspunten: zorg voor de aarde, zorg voor elkaar en eerlijk delen.
  • Concreet betekent dit dat producten van enkele tientallen boeren, verwerkers, producenten en leveranciers uit de regio Zuid-Limburg en omgeving in de Gedeelde Weelde winkel te koop zijn.
  • Daarnaast beoogt Gedeelde Weelde via podia- en eettafelactiviteiten ‘burgers & boeren’ met elkaar in verbinding te brengen en ontmoetingen tot stand te brengen vanuit respect, betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

Winkel draait boven verwachting

Op 16 februari 2019 opende Coöperatie Gedeelde Weelde de deuren van haar winkel, geholpen met LEADER-subsidie. “Het loopt als een trein. We hebben wekelijks ruim 1.000 klanten en 214 mensen zijn lid van onze coöperatie. De winkel, die ook open staat voor niet leden, draait boven verwachting”, vertelt Christiane Gronenberg.

Zij is naast Bram de Volder, Dominique Sleijpen, Luuk Rövekamp en Robin van Hontem, initiatiefnemer van Coöperatie Gedeelde Weelde. “Onze drijfveer is het vormgeven van een voedselketen waar we als gemeenschap van producenten, consumenten en winkeliers blij van worden.”

Ecologisch verantwoord en duurzaam

De coöperatie is in december 2015 opgericht en levert producten en verleent diensten aan leden en niet-leden vanuit haar uitgangspunten earth care, people care en fair share (zorg voor de aarde, zorg voor elkaar en eerlijk delen). De coöperatie exploiteert gezamenlijk en voor gemeenschappelijke rekening een winkel in voedings- en levensmiddelen.

“Onze keten gaat uit van het recht van mensen op gezond en cultureel passend voedsel, geproduceerd op ecologisch verantwoorde en duurzame wijze in een voedsel- en landbouwsysteem dat door henzelf wordt vormgegeven”, zegt Luuk Rövekamp.

Ook voorziet de coöperatie in sociale behoeften en doelen via samenwerking, kennisuitwisseling en ontmoetingen op de werkvloer, in workshops en proeverijen, bij filmavonden, et cetera.

Ieder brengt eigen expertise in

Anne Lefevre in Kanne (B) vertelt over haar motivatie om lid te zijn van
de coöperatie. “Als lid ben ik mede-eigenaar en heb ik een stem in de
koers van de coöperatie. Ik denk graag mee over duurzame producten,
die voor de producenten ook een faire prijs opleveren”, zegt Lefevre. “Lokale productie, seizoensgebonden, biologisch, korte ketens en de sociale kanten van de coöperatie zijn voor mij ook erg belangrijk.”

Lefevre is fotograaf en heeft veel fotografie gedaan voor de coöperatie.
“Dat is het mooie van een coöperatie, alle leden en niet-leden die een
bijdrage willen leveren, brengen ieder hun eigen expertise in. En zo
krijg je het geheel gedragen.”

Vergroot afbeelding
Beeld: Phil Nijhuis
Luuk Rövekamp en Christiane Gronenberg in Gedeelde Weelde in de Limburgse hoofdstad Maastricht.

Lokale producten

De verkochte producten in de winkel komen zoveel mogelijk uit de (EU-)
regio. “We werken samen met circa 30 regionale producenten en met
landelijke producenten, importeurs en biologische groothandels in
Nederland, België en Duitsland”, zegt Gronenberg.

“Sommige regionale producenten zijn ook lid van Gedeelde Weelde. Dat versterkt de betrokkenheid bij de winkel en coöperatieactiviteiten.” Samenwerkingen met nieuwe producenten ontstaan door wederzijdse
kennismaking en uitwisseling van producten en werkwijze.

Het uitlichten van producten met acties en uitstapjes naar primaire bedrijven vergroot de zichtbaarheid van regionale producenten.

“Er is ook een digitale overzichtskaart in de maak, waarop mensen op internet en in de winkel informatie over de producenten kunnen vinden”, zegt Rövekamp.

Toekomstontwikkeling coöperatie

De initiatiefnemers verbreden het assortiment door te zoeken naar en
samen te werken met nieuwe producenten. Uitbreiding van het aantal
leden gebeurt door promotie van de voordelen van lidmaatschap en van ledenparticipatie, zoals meehelpen op de winkelvloer, werkgroepen,
ledenactiviteiten, et cetera.

“We kunnen uitgroeien tot een foodhub voor Maastricht en de EU-regio, van waaruit weer nieuwe verbindingen en initiatieven kunnen ontstaan”, zegt Rövekamp. In het buitenland zijn food coops heel gewoon, zoals The Park Slope Food Coop in New York met meer dan 16.000 leden en The People’s supermarket in Londen.

Ook in Frankrijk, België en Nederland ontstaan coöperatieve winkels zoals La Louve (Parijs), Färm en Bees-Coop (Brussel), CoopEco (Charleroi) en de Nieuwe Graanschuur (Amersfoort).

Leerplek

“Onze winkel is een fantastische oefen- en leerplek voor afstemmingseconomie tussen alle ketenpartners en kan als voorbeeld fungeren voor andere bottom up georganiseerde coöperatieve winkels in Nederland.

Wij willen als Gedeelde Weelde alles wat we geleerd en ontwikkeld hebben, graag delen met andere coöperatieven vanuit een open source gedachte. Zo kan er een netwerk van zelfstandige en samenwerkende coöperatieve winkels ontstaan, iets wat in bijvoorbeeld België en Frankrijk al bestaat”, zegt Gronenberg.

Voor meer informatie over Coöperatie Gedeelde Weelde en haar winkel, surf naar www.gedeeldeweelde.nl.