Een divers bos om van te eten, van te leren en te verbinden

Ten noordoosten van Emmeloord wordt een gebied van ca. 6 ha. stap voor stap omgevormd van essenbos tot voedselbos. Zo ontstaat een gebied met een diversiteit aan planten, struiken, bomen en dieren.

Daarnaast is het voedselbos een plek voor mensen, zij kunnen er elkaar ontmoeten, recreëren en leren over de natuur. Digni van den Dries van de stichting Pioniers van de Toekomst vertelt over het project Voedselbos Emmeloord dat mede met LEADERsubsidie tot stand komt.

Studenten stonden aan de basis van het plan

Het idee voor een voedselbos ontstond al in 2016. Toen maakte een groep studenten toegepaste biologie van de Aeres MBO Emmeloord een plan voor een voedselbos. De gemeente Noordoostpolder pakte dit plan op. Er bestond bij de gemeente ook het besef dat het bestaande bos dat voornamelijk bestond uit essen, kwetsbaar was voor de essentaksterfte en dat er iets moest gebeuren.

De gemeente ging in gesprek met geïnteresseerden die verder met het plan aan de slag wilden gaan. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een projectgroep met deelnemers vanuit verschillende achtergronden die er samen de schouders onder zetten.

Steeds enthousiaster

De stichting Pioniers van de Toekomst is aanvrager van de LEADER-subsidie voor dit project. Daarnaast zijn de projectgroep en een grote groep vrijwilligers onmisbaar voor de uitvoering. Digni merkt dat er steeds meer enthousiasme ontstaat voor het project. Digni geeft aan: “Voedselproductie is een soort ankerpunt waar je veel aan kan ophangen.”

Dit geldt ook voor het voedselbos. Het gaat om veel meer dan alleen voedsel produceren. Met het voedselbos kun je mensen uit de stad betrekken bij de natuur. Daarnaast is het bos er niet alleen voor mensen, maar het is ook een voedselbron voor dieren, zoals vogels en insecten.

Hoe ziet het voedselbos eruit?

Bij het aanleggen van het voedselbos wordt in grote lijnen het plan van de studenten gevolgd. Er wordt toegewerkt naar een bos met uiteindelijk zeven verschillende lagen en een grote diversiteit.

In de eerste jaren wordt de basis gelegd met een hoge boomlaag, een lage boomlaag en een struikenlaag. Voor de hoge boomlaag worden onder andere tamme kastanjes en walnoten gebruikt. De lage boomlaag zal bestaan uit onder andere appel, peren en kersenbomen. En in de struikenlaag krijgen verschillende soorten bessenstruiken een plek. Al met al worden alleen al in deze drie lagen meer dan tachtig verschillende soorten toegepast.

Binnen dit voedselbos zullen verschillende ‘karakters’ te onderscheiden zijn. Er is bijvoorbeeld een deel bestemd voor strokenlandbouw en een deel met een hoogstamboomgaard waartussen schapen grazen. Ook komt er een stukje met nadruk op stinsenplanten.

Er wordt bewust gekozen voor een grote variatie aan soorten. Digni is blij met en trots op de groep betrokkenen bij het project die veel kennis van zaken hebben en goede keuzes kunnen maken. Een voorbeeld zijn de appelbomen, er worden wel twintig soorten appels gebruikt. Op deze manier is de oogstperiode mooi gespreid over het seizoen.

Wat na het project?

In 2019 is de aanleg van het voedselbos gestart. Dit eerste jaar hebben veel mensen de handen uit de mouwen gestoken onder andere om zieke bomen te kappen en fruitbomen en bollen te planten. De vierde en laatste fase van het project wordt in 2022 uitgevoerd.

Er wordt nog bekeken hoe het beheer en de organisatie rond het bos daarna moet worden geregeld. De bedoeling is dat ook in de toekomst het bos een belangrijke rol zal blijven spelen als middel om mensen te verbinden.