POP3-projecten

In het POP3-projectenoverzicht staat informatie over projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het Nederlandse platteland.

De projecten zijn gefinancierd uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Je kunt zoeken op de maatregelen:

  • Samenwerking voor innovatie/EIP.
  • Kennisverspreiding.
  • LEADER.
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).