21 oktober Vooraankondiging Landelijke LEADER-dag 2021

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Diverse locaties in Zeeland en online

De landelijke LEADER-dag 2021 heeft als thema “met LEADER in transitie” en staat open voor een ieder die LEADER een warm hart toedraagt. Op de dag hebben deelnemers de gelegenheid kennis en ervaringen uit te wisselen over LEADER (projecten) en kunnen projecten worden bezocht.

De dag heeft een gezamelijke start waarbij verschillende inspirerende sprekers aan het woord komen. In de middag zijn er excursies naar projecten en is er volop gelegenheid voor netwerken.

Informatie over aanmelden volgt na de zomer.

Meer info:

Anne Schreurs (a.schreurs@zeeland.nl | 06-25726519)

Marloes Slaakweg (m.slaakweg@zeeland.nl | 06-21124807)

Thamar Kok (t.kok@rb.agro.nl | 06-54223455).