“Het is van belang om nut en noodzaak van groenblauwe diensten voor het voetlicht te brengen.”

Blogs en artikelen

Marije Klever is voorzitter van BoerenNatuur, de landelijke koepelorganisatie van de 40 agrarische collectieven in Nederland. Hun collectieven en hun circa 11.000 ANLb-deelnemers zijn dagelijks bezig met het uitvoeren van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb), oftewel: groenblauwe diensten.

BoerenNatuur is medeorganisator van de Werkplaats Netwerk Platteland op 30 mei. Het thema van deze Werkplaats is dit keer ‘Groenblauwe diensten als verdienmodel’. Marije vertelt waarom de Werkplaats van meerwaarde is voor alle partijen die aan de landbouwtransitie werken.

Marije: “Wij zien het leveren van groenblauwe diensten als een belangrijk instrument om de benodigde transitie van de landbouw te realiseren. Dat kan echter alleen als aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan. Het is dus goed om het belang van groenblauwe diensten én die randvoorwaarden voor het voetlicht te brengen.”

Relevante kennis

“BoerenNatuur is nauw betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van deze Werkplaats, aangezien het onderwerp dus nauw raakt aan het ANLb. Onze collectieven en ANLb-deelnemers zijn bij uitstek ervaringsdeskundigen op het vlak van groenblauwe diensten. Zij weten dus heel goed welke belemmeringen en kansen er zijn. Vanuit mijn rol als voorzitter van BoerenNatuur ben ik gevraagd om een bijdrage te leveren aan deze Werkplaats en dat doe ik graag.”

"Het is goed om het belang van groenblauwe diensten én die randvoorwaarden voor het voetlicht te brengen"

Waardevol instrument

Marije beschouwt de Werkplaats als een waardevol instrument. “Het is van belang om de nut en noodzaak van groenblauwe diensten voor het voetlicht te brengen. En dat we met elkaar in gesprek gaan over hoe groenblauwe diensten een volwaardig transitiepad kunnen worden. Ik zie de Werkplaats als een mooie gelegenheid om met elkaar te kijken hoe we dit kunnen realiseren.”

Van overheid tot sectorpartijen

Volgens Marije is de Werkplaats dan ook belangrijk voor alle partijen die aan de landbouwtransitie werken; van overheid tot sectorpartijen. Ik hoop dus ook op een brede vertegenwoordiging vanuit al die partijen. Wij kunnen en moeten allemaal ons steentje bijdragen. En ik hoop dat we dat eind van de dag allemaal scherp op ons netvlies hebben, elkaar (nog) beter weten te vinden, én vooral ook geïnspireerd zijn om ermee aan de slag te gaan.”