“Ontmoetingen op de Werkplaats zijn waardevol omdat voorlopers opvolgers nodig hebben.”

Blogs en artikelen

Op 30 mei is er voor de derde keer een Werkplaats Netwerk Platteland. Het thema is ‘Groenblauwe diensten als verdienmodel’. Ingrid van Huizen is strategisch adviseur landbouw en voedselproductie binnen de provincie Friesland. Ingrid is op 30 mei aanwezig op de Werkplaats en lid van het kernteam Werkplaats Netwerk Platteland. Ingrid vertelt waarom de Werkplaats het bezoeken zeker waard is.   

Ingrid: “Mijn rol bij het Kernteam en de Werkplaats kan ik als volgt omschrijven: vanuit mijn studie, mijn praktijkervaring en loopbaan heb ik veel ervaring opgedaan met alle verschillende belangen in het landelijke gebied. Ik zet mij in om scherp te blijven op de sociaaleconomische context waarin de agrarische sector in het landelijke gebied werkt, woont en leeft gecombineerd met mijn ervaringen vanuit beleidsontwikkeling en ondersteuning nu bij de provincie Friesland.”

Van onkostenvergoeding naar verdienmodel

“Mijn visie is, dat als wij als Nederlanders ook een mooie infrastructuur willen van natuur, landschap met een rijke biodiversiteit dat wij daar dan ook wat voor over moeten hebben. Ik zeg altijd ‘Wij vinden het heel normaal om wegenbelasting te betalen voor kilometers asfalt’. Wij zouden het ook heel normaal moeten vinden om een ‘ecobelasting’ te betalen voor kilometers groen.

Met die ‘ecobelasting’ kunnen we grondeigenaren, dus ook boeren, betalen voor hun bijdrage hieraan. Deze bijdrage zou, naar mijn mening, minimaal de gederfde inkomsten en onkosten moeten betreffen, maar idealiter zou het een echt verdienmodel mogen zijn. Op die manier kan een grondeigenaar volwaardig kiezen naast of geïntegreerd met de productie van voedsel voor de productie van biodiversiteit. In Nederland is grond te kostbaar om het niet tot waarde te brengen. Als we aan biodiversiteit geen waarde weten te koppelen, dan zullen andere economische functies automatisch prioriteit krijgen.”

"Wij zouden het ook heel normaal moeten vinden om een ‘ecobelasting’ te betalen voor kilometers groen."

Persoonlijk leiderschap tonen

Volgens Ingrid ligt de oplossing daarbij zowel aan de consumenten- en private kant, als aan de publieke kant. “De uitdaging is dat wij daarbij niet wijzen naar de ander, maar dat iedereen vanuit zijn eigen rol; consument, burger, ketenpartij, terrein beherende organisatie, kennis- en onderwijs en overheid zich bewust is van zijn of haar invloed, bedenkt wat hij of zij kan doen en dan ook wat doet binnen zijn eigen invloedssfeer. Mooi is het te zien dat er, zowel bij de private- als bij de publieke sector, nagedacht wordt over het werken met doelsturing. Dat biedt de boer kans om zelf het stuur in handen te hebben. En tegelijkertijd biedt het perspectief om meer activiteiten te harmoniseren. Dat biedt kans om als vliegwiel te werken, om tot een verdienmodel te komen voor groenblauwe diensten in Nederland.”

Meerwaarde van de Werkplaats

Tot slot zegt Ingrid: “Ik ben van plan om op de Werkplaats inspiratie en energie op te halen. En weer nieuwe mensen te ontmoeten. De personen die met vaak intrinsieke motivatie werken om groenblauwe diensten tot een verdienmodel te maken voor de boer, landbouw en natuur geven die energie en inspirerende voorbeelden. Ik breng mijn kennis en kunde mee. En ik probeer altijd mensen met elkaar te verbinden, als ik daarmee bijdraag om iets weer aan het rollen te brengen of kansen te benutten.

Het is waardevol om elkaar op de Werkplaats te treffen, want voorlopers hebben opvolgers nodig. Extrapolatie van goede voorbeelden gebeurt ook niet vanzelf. Om groenblauwe diensten tot een echt verdienmodel te maken, moeten we nog door barrières heen en elkaar blijven inspireren en motiveren totdat het uiteindelijk het nieuwe normaal in Nederland zal zijn.”