Ruime gewasrotatie als verdienmodel in de provincie Drenthe?

Blogs en artikelen

Het ruilsysteem melkveehouderij/akkerbouw biedt veel kansen voor klimaat, stikstof en water. Hoe gaat de provincie Drenthe hiermee om in het project ‘Duurzaam boeren Drenthe’? Giske Warringa verzorgt op 30 mei een werkbank en geeft alvast een inkijkje.

Op 30 mei is in Wildlands Adventure Zoo in Emmen de derde Werkplaats Netwerk Platteland. Het thema is ‘Groenblauwe diensten als (potentieel) verdienmodel’. Tijdens twee rondes krijgen deelnemers de kans om middels zogeheten werkbanken met actuele onderwerpen aan de slag te gaan. Zo is er ook een werkbank ‘Ruime gewasrotatie als verdienmodel in de provincie Drenthe’.

Giske: “Ik ben zelf boerin. We hebben een melkveebedrijf en werken veel samen met de buurman, die akkerbouwer is. Ook met een aantal andere ondernemers in de regio werken we veel samen. De kennis uit de praktijk neem ik altijd mee en zet ik natuurlijk in. Naast mijn werk als boerin heb ik ervaring als projectleider op het speelvlak tussen beleid en praktijk, onder andere van een deelproject binnen een Interbestuurlijk programma in opdracht van Provincie Drenthe. Vanuit die rol snap ik ook waarom beleid soms niet zo praktisch wordt ingevuld als boeren graag zouden willen.”

In deze werkbank gaan we dieper in op gewasrotaties, sectorgericht denken en maatregelen versus doelen.

Een stukje verdieping

"Het ruilsysteem melkveehouderij/akkerbouw en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) raken elkaar op het thema van gewasrotaties en gewaskeuzes. Het GLB geeft hier een oordeel over. Maar doordat het GLB sectorgericht is ingestoken, heeft dit in een gemengde praktijk soms een averechts effect. We zien dit probleem op meer vlakken ontstaan.

De provincie Drenthe heeft er zelf in de beloningsregeling middels KPI’s daarom voor gekozen om niet te werken met het belonen van een maatregel op dit vlak (% blijvend grasland). Maar om te werken met een doel wat de sectoren overstijgt (intensiteit van de gewasrotatie).


In deze werkbank gaan we dieper in op gewasrotaties, sectorgericht denken en maatregelen versus doelen."

Wil je deze werkbank bijwonen? Kies bij je aanmelding dan voor Werkbank 7: Ruime gewasrotatie als verdienmodel in de provincie Drenthe