Bollenteelt en bodemvruchtbaarheid op zandgrond: een grote uitdaging

Bollentelers op de zandgronden hebben een flinke uitdaging om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. De afbraaksnelheid van organische stof is met meer dan 6 procent per jaar hoger dan op andere grondsoorten.

Daarnaast is door het ontbreken van kleideeltjes het bindend vermogen voor mineralen laag. Dit zorgt ervoor dat te veel fosfaat naar het oppervlakte- en grondwater lekt. Daarom is Delphy het POP3-innovatieproject Beter Organisch Bemesten (BOB) gestart. Door de verhoging van het organische stof gehalte wordt CO2 vastgelegd, waarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan de klimaatdoelen.

Lees verder: Bollenteelt en bodemvruchtbaarheid op zandgrond een grote uitdaging

Nieuwsbrief Klimaat 9 mei 2019

Dit bericht hoort thuis in de Nieuwsbrief Klimaat van 9 mei 2019.

Beoordeling bodemstructuur