Digitale special ‘Agrarisch Waterbeheer' is uit!

Water vormt met lucht en bodem het fundament van ons leven op aarde. Er liggen veel uitdagingen over water. Sommige al vele decennia, andere zijn van meer recente datum door onder meer de klimaatveranderingen.

Net als de eerdere specials heeft het Regiebureau POP deze uitgave ‘Agrarisch Waterbeheer' gemaakt in samenwerking met de netwerkpartners.

Inspirerende voorbeelden

Dit themanummer biedt weer inspirerende voorbeelden van mooie op de praktijk gerichte projecten waarin boeren, hun omgeving, waterschappen, kennisinstellingen en overheden samenwerken.

Dicht bij de boer blijven geeft veel energie om met elkaar aan de slag te gaan. Dit door zelf te meten, van elkaar te willen leren, aandacht te blijven houden voor de verdienmodellen en gebruik te maken van kennismakelaars, bodemcoaches en andere adviseurs.

Hoe draagt POP3 bij?

Er wordt op veel fronten hard gewerkt om de vele uitdagingen het hoofd te bieden. Binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is water een hoofdthema, waar door de EU, rijk, provincies en waterschappen veel op geïnvesteerd wordt.

Het betreft op dit moment '720 projecten' met een investeringsprogramma van ruim € 450 mln. (EU, nationale overheid en private partijen). Ook nu het POP3 een financiële plus krijgt door verlenging met twee jaar, zal water volop aandacht blijven krijgen.

Specials

Naast de reguliere nieuwsbrieven maakt het Regiebureau POP themanummers, zogenoemde specials. Hiermee brengen we projecten in beeld die subsidie ontvangen vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

Bekijk eerdere themanummers