Resultaten van zeven jaar EIP-Agri

In 2013 is EIP-Agri gestart. Dit innovatie-netwerk is één van de Europese Innovatie Partnerschappen.  Met dit type partnerschap beoogt Europa innovatie op de diverse terreinen te versnellen. Onder andere door de samenwerking tussen diverse partijen te bevorderen. Andere EIP’s zijn opgezet voor o.a. Smart Cities and Communities, Active and Healthy Ageing en Water.

EIP-Agri kent drie onderdelen:

  1. De EIP-Agri projecten (Operational Groups) maken onderdeel uit van de Plattelandsontwikkelingsprogramma’s. Vrijwel alle EU lidstaten hebben dit in hun programma’s opgenomen
  2. Vanuit EIP budget is er binnen het Horizon 2020 de mogelijkheid gecreëerd voor Thematic Networks en Multi-actor Networks, wat heeft geresulteerd in vele  van deze netwerken.
  3. Het Servicepoint EIP-Agri, een ondersteunende unit in Brussel

Resultaten van zeven jaar EIP-Agri

In dit rapport staan de resultaten van 7 jaar EIP-Agri. Het laat zien hoe het EIP-AGRI netwerk zich heeft ontwikkeld. Quotes en verhalen illustreren de betrokkenheid van boeren, onderzoekers, adviseurs, ambtenaren en vele anderen uit de EU-lidstaten. Deze video geeft eveneens een beeld van de resultaten van 7 jaar EIP-Agri.

Samenvoeging ENRD en Servicepoint EIP-Agri

Wat betreft de ondersteunende bureaus vanuit Brussel voor het POP programma  gaat er dit jaar het één en ander veranderen. Zowel het European Network for Rural Development (ENRD) als het Servicepoint EIP-Agri beëindigen in de loop van dit jaar hun activiteiten. Op dit moment loopt er een aanbestedingsprocedure voor een nieuwe ondersteunende unit, waarin de taken van de ENRD en het Servicepoint EIP-Agri worden samengevoegd. Het is nog niet duidelijk of er een gat zal ontstaan tussen het einde van de twee huidige bureaus en de start van de nieuwe organisatie.