Serie webinars over kennisverspreiding gestart

Op 2 maart organiseerde het Regiebureau POP de eerste webinar in de serie ‘Kennisverspreiding in vogelvlucht’. Aanleiding voor deze serie zijn de diverse programma’s die rond kennisverspreiding in de land- en tuinbouw zijn opgestart. Deelnemen aan de derde webinar ‘Doorstroming naar praktijk’ op 30 maart is nog mogelijk!

De webinars bieden een overzicht van de belangrijkste programma’s en activiteiten rond kennisverspreiding en duren een uur. Op deze manier kunnen deelnemers op een laagdrempelige manier in een kort tijdsbestek kennis nemen van wat er speelt.  

Eerste webinar: kennisverspreiding voor transitie

In de eerste webinar stond kennisverspreiding in het POP3, POP3+ en het toekomstig GLB centraal. Hieraan namen ongeveer 40 mensen deel, o.a. vanuit de provincies, waterschappen, het Rijk en adviesbureaus. Aan de hand van een aantal stellingen werd  de deelnemers gevraagd wat voor hen de belangrijkste reden is om te investeren in kennisverspreiding. Hier kwam o.a. uit naar voren dat kennisverspreiding bijvoorbeeld nodig is voor de noodzakelijke transitie in de landbouw en om kennisproducten te maken waar de boer mee uit de voeten kan.

Presentaties

Vervolgens is aan de hand van een aantal presentaties ingegaan op: de activiteiten van de Network Support Unit voor het Netwerk Platteland, de evaluatie van de maatregel Kennisverspreiding die in 2020 heeft plaatsgevonden en kennisverspreiding in de verlengingsperiode van POP (POP3+). Ook is vooruitgekeken naar de plek die kennisverspreiding binnen het nieuwe GLB. Een verslag van de webinar en de presentaties staan op de website Netwerk Platteland.

Reacties gepeild

De deelnemers konden vragen stellen in de chat. Via een poll met Mentimeter werden aan het begin en eind van de webinar enkele reacties opgehaald. Een aantal reacties viel op: het verspreiden van kennis is weliswaar complex, maar er gebeurt wel al veel op dat gebied. Ook werd opgemerkt dat er (te) veel afkortingen worden gebruikt.

Tweede webinar: provincies en EU

De tweede webinar was op 16 maart. Hierin stond kennisverspreiding door de provincies en door Horizon2020-projecten centraal. Een verslag van deze bijeenkomst volgt nog.

Derde webinar: doorstroming naar praktijk

De derde webinar wordt gehouden op 30 maart. Hierin wordt aandacht besteed aan kennisverspreiding in de praktijk, met inleidingen van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), de Topsectoren, Groen Kennisnet en de presentatie van een onderzoek naar kennisverspreiding dat in opdracht van het Regiebureau POP door Delphy is uitgevoerd. Aanmelden voor deze webinar is nog mogelijk.