Digitaal themanummer 'Nutriëntenkringloop' is uit

Met gepaste trots presenteert het Regiebureau POP het digitale themanummer over nutriëntenkringloop. Deze special is de zesde in de reeks. De uitgave is gemaakt in samenwerking met onze netwerkpartners.

Naast de reguliere Nieuwsbrief Netwerk Platteland maakt het Regiebureau POP themanummers. Hiermee brengen we projecten in beeld, die subsidie ontvangen vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).  Net als de eerdere specials heeft het Regiebureau POP deze uitgave 'Nutriëntenkringloop' gemaakt in samenwerking met de netwerkpartners.

Mensen in een weiland bij een tractor
©Daan Heurkens, Boerenverstand

Nutriëntenkringloop

In maart organiseerden we met een aantal netwerkpartners de landelijke webinar-reeks voor de Leerreis Nutriëntenkringloop, waarin mestverwaarding, het sluiten van kringlopen op regionale en het gebruik van organische reststromen centraal stond. Dit themanummer sluit aan op deze onderwerpen en belicht inspirerende POP3-projecten. Het volgende themanummer gaat over netwerken.

Hoe draagt POP bij?

Met onze themanummers willen we laten zien hoe het POP3 bijdraagt aan maatschappelijke onderwerpen door een kleine selectie van projecten in de schijnwerpers te zetten.

Naast de interessante inhoud, willen we het eerlijke verhaal vertellen achter verschillende projecten. Niet alleen het succes, maar juist de weg ernaartoe en de hobbels die zijn genomen. Het beleid en de uitvoering bij het ministerie van LNV en één van de provincies komt ook aan bod.

Inspiratie en ervaringen delen

We hopen u daarmee te inspireren en een handvat te bieden om ook aan de slag te gaan of uw aanpak zo nodig te versterken. Anderen zijn u voorgegaan. Door kennis en leerervaringen te delen, wordt u op weg geholpen.


Wilt u meer weten? Kijk dan op de verschillende websites, waarnaar gelinkt wordt, of neem contact op met de geïnterviewden. Die staan daar zeker voor open. Dit onder het motto ‘Alleen ga je wellicht sneller, maar samen kom je verder’.