Leerreis Nutriëntenkringloop

De Leerreis Nutriëntenkringloop bestaat uit een serie bijeenkomsten en activiteiten op regionaal en landelijk niveau. Samenwerken, het delen van goede voorbeelden en leren van elkaar staat centraal.

Doel

De Leerreis heeft als doel de kennis die over het sluiten van nutriëntenkringlopen is ontwikkeld bij elkaar te brengen en beter te laten aansluiten bij de behoefte van de praktijk.

Uitgangspunten zijn:

  • er is veel kennis uit projecten voorhanden,
  • de kennis is momenteel versnipperd en
  • agrariërs leren het liefst van hun collega’s.

Aanpak

De Leerreis startte in 2020 met vier regionale bijeenkomsten. Op basis van deze bijeenkomsten zijn drie thema’s benoemd die verder uitgediept worden: mestverwaarding, sluiten van kringlopen op regionaal niveau en gebruik van organische reststromen. In 2021 volgden er webinars, die ook bedoeld zijn om thematische communities te vormen.

De almanak met projecten is samengesteld en er zijn vijf video’s gemaakt om de thema’s toe te lichten.

Samenwerking

De Leerreis is een samenwerking tussen verschillende partijen. Het initiatief ligt bij het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), de ZLTO, de Topsector Agri & Food (TKI) en het Regiebureau POP. De regionale bijeenkomsten in het kader van de Leerreis zijn georganiseerd door DLV Advies, Delphy, NCM/ZLTO en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

De ambassadeurs van de drie communities zijn:

  • Jan Roefs (Nederlands Centrum voor Mestverwaarding) – Community 1: Mestverwaarding;
  • Niels Kanters (ZLTO) – Community 2: Sluiten van kringlopen op regionaal niveau;
  • Gerard Ros (Nutriënten Management Instituut) – Community 3: Gebruik van organische reststromen.