Vacature directeur Regiebureau POP

De functie van directeur van het Regiebureau POP is vacant. Ben je open, inspirerend en verbindend? Heb je kennis van Europese subsidies en ervaring met samenwerken in brede netwerken? Heb je een passie voor het platteland en de natuur? En, niet onbelangrijk, heb je ervaring als directeur of leidinggevende bij het Rijk of een provincie? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wegens het vertrek van Ger de Peuter als directeur van het Regiebureau POP is de functie van directeur vacant. Wil je meer weten over de functie, kijk dan op de website van de Algemene Bestuursdienst. Solliciteren kan tot 16 juni 2021.

Over het Regiebureau POP

Het Regiebureau POP is een gezamenlijke programmadirectie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de twaalf provincies. We werken samen met onze netwerkpartners aan een toekomstbestendige landbouw en een vitaal platteland. Het platform Netwerk Platteland ondersteunt daarbij door te inspireren en te informeren.

Over POP3 en POP3+

POP staat voor: Plattelandsontwikkelingsprogramma. Het subsidieert initiatieven die een concurrerende, duurzame en innovatieve landbouw stimuleren, de biodiversiteit versterken en het platteland leefbaar houden. Met het POP3 geeft Nederland invulling aan het Europese plattelandsbeleid (pijler 2 van het Europees landbouwbeleid).
Oorspronkelijk liep het programma van 2014-2020. Inmiddels is besloten dat het POP3 met 2 jaar wordt verlengd (POP3+/transitieperiode) en doorloopt tot en met 2022.

Water met grasrand met, op de achtergrond, koeien die een brug oversteken