Webinar ‘Evolutie van de landbouw’

Op 8 juli 2021 nam Ger de Peuter tijdens de webinar ‘Evolutie van de landbouw’ afscheid als directeur van het Regiebureau POP. De Peuter bekleedt inmiddels 40 jaar diverse functies bij het ministerie van LNV en wilde bij zijn afscheid terugblikken op en vooruit kijken naar de ontwikkelingen in de landbouw. De presentaties zijn terug te lezen en te luisteren via de website Netwerk Platteland.

Hoe zag de landbouw er 40 jaar geleden uit en hoe gaat het in de toekomst met de landbouw in Nederland? Twee sprekers hebben hun licht hierover laten schijnen. Rudy Rabbinge keek 40 jaar terug en Roanne van Voorst 40 jaar vooruit.

Ontwikkeling van de landbouw in de afgelopen 40 jaar

Rudy Rabbinge was tot 2011 hoogleraar aan de Wageningen Universiteit. Hij was politiek-bestuurlijk actief en vervult nog steeds verschillende advies- en bestuursfuncties. Hij schetste een beeld van het succes van de landbouw in Nederland in de afgelopen 40 jaar. De lijn van zijn betoog is terug te lezen in de presentatie ‘Platteland & agri: de rol van POP en De Peuter’.

Een belangrijke basis voor het succes van de Nederlandse landbouw is volgens Rabbinge de gouden driehoek: de samenwerking tussen onderzoek, industrie/maatschappij en beleid. Dat heeft geleid tot een efficiënte landbouw en een sterke exportpositie. Rabbinge nam ons mee in de volgende zes megatrends in de landbouw:

  1. Voedselgezondheid
  2. Ketenintegratie
  3. Van ambacht naar industrie
  4. Verhoging productiviteit
  5. Verbreding van doeleinden (milieuvriendelijk, diervriendelijk, landschap)
  6. Biobased economy

Aan het eind van zijn presentatie gaf Rabbinge de beleidsmakers een aantal adviezen mee: denk in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden; biedt ruimte voor experimenten; zet in op kansrijke bedrijfstakken en gebruik doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften.

Vergroot afbeelding Twee koeien in de wei
Beeld: Phil Nijhuis

De toekomst van de landbouw aan de hand van twee scenario’s

Roanne van Voorst is antropoloog, futuroloog en voorzitter van de Dutch Future Society. Zij schetste in haar presentatie twee scenario’s:

  1. De technocratische massaproductie: een extreem efficiënte wijze van produceren gestuurd door experts.
  2. Consuminder en diversifieer meer: een rommeliger scenario, niet universeel. De kennis van de boer wordt geherwaardeerd

Van Voorst vertelde over deze scenario’s en gaf daarbij de voor- en nadelen aan. Vervolgens nam ze ons mee in wat de verandering creëerde, waarbij ze vooral de nadruk legde op de verandering van de cultuur. Van Voorst verstaat hieronder: dat wat gewoon lijkt en de overtuigingen van dat moment. Luister haar verhaal ‘De toekomst van de landbouw’ terug door op de link te klikken.