Samenwerken

Het Netwerk Platteland is een nationaal GLB-netwerk. Elk EU-land dat deelneemt aan het GLB heeft zo’n netwerk. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de landbouwsector en andere gebruikers van het platteland, organisaties en overheidsdiensten, adviseurs, onderzoekers en andere actoren op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling. Het netwerk faciliteert een gebruikersplatform om ervaringen te verzamelen, te borgen en te delen.

Het netwerk draait mee in het Europees Innovatiepartnerschap voor productiviteit en duurzaamheid in de landbouw (EIP) en het EU CAP Network . Het EIP ondersteunt het Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS) door beleidsmaatregelen en instrumenten te koppelen en zo innovatie te versnellen.

Hier vind je ook de partijen betrokken bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 (GLB 2023-2027) en het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de beheersautoriteit en eindverantwoordelijk.