Samenwerken

Hier vind je de partijen betrokken bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 (GLB 23-27) en Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de beheersautoriteit en eindverantwoordelijk.