Publieksversie Jaarverslag 2020 over POP3

De publieksversie van het Jaarverslag 2020 over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) staat vanaf vandaag op onze website.

“Als we later terugdenken aan 2020 dan zullen de woorden COVID-pandemie en lockdown als eerste te binnen schieten. 2020 was een heel bijzonder jaar, waarbij velen zich enorm hebben ingespannen om ondanks alle beperkingen de zaken zo goed mogelijk door te laten lopen. In ons werk veelal vanuit het thuiskantoor. In deze publieksvriendelijke versie van het jaarverslag kijken we terug op wat in 2020 in het POP3 is gerealiseerd.” Ger de Peuter (voormalig directeur Regiebureau POP)

Verantwoording

Het jaarverslag gaat over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Met het jaarverslag legt het Regiebureau POP verantwoording af over de besteding van de Europese en nationale middelen. Dat doen we door de voortgang van het programma per thema cijfermatig in beeld te brengen en de betekenis daarvan te duiden.

Ook laten we initiatiefnemers van projecten aan het woord. De mooie beelden daarbij laten zien hoe POP3 bijdraagt aan een vitaal platteland, waar boeren investeren in een duurzame en innovatieve landbouw en een goede boterham verdienen, burgers en boeren met elkaar in verbinding staan en we met z’n allen genieten van een prachtige natuur en biodiversiteit.

Publieksversies van de jaarverslagen van eerdere jaren staan op de website Netwerk Platteland.

POP3 in het kort

Nederland geeft met het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) invulling aan het Europese plattelandsbeleid. Het draagt bij aan een vitaal platteland door een concurrerende, duurzame en innovatieve landbouw te stimuleren én de biodiversiteit te versterken.

De derde POP-periode (POP3) liep formeel van 2014 tot en met 2020; het totale subsidiebedrag was 1,6 miljard euro. In 2020 is besloten om het programma met  twee jaar te verlengen, omdat de onderhandelingen over het nieuwe Europees landbouwbeleid (GLB) extra tijd vergden. Het POP3 gaat door als POP3+. Voor POP3+ komt vanaf 2021 extra budget beschikbaar.

Publieksversie jaarverslag uitvoering 2020
©Regiebureau POP