LEADER (sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland)

In het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is geld beschikbaar voor de maatregel LEADER.

De LEADER-aanpak stimuleert samenwerking en innovatie van onderop en draagt zo bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland.

Lokale ontwikkelingen

LEADER staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, vrij vertaald als Samenwerking voor plattelandsontwikkeling.

LEADER is gericht op lokale ontwikkelingen, vanuit de gemeenschap zelf. Het doel is om plattelandseconomieën en -gemeenschappen te ondersteunen en zo banen te scheppen en de leefomstandigheden in plattelandsgebieden te verbeteren.

Lokale Actiegroep

Voor het stimuleren van lokale ontwikkelingen in plattelandsgebieden heeft elke provincie voor tenminste één gebied een Lokale Actiegroep (LAG) ingesteld. In Nederland zijn er 20 LAG’s/LEADER-gebieden.

Een LAG stelt een lokale ontwikkelingsstrategie op, waarbij de nadruk ligt op groei en banen en op het verbeteren van de leefomstandigheden in plattelandsgebieden via bedrijfsontwikkeling, innovatie en samenwerkingsactiviteiten.

Voor de Lokale Actiegroepen is een starterskit beschikbaar met informatie over LEADER en de rol van de Lokale Actiegroepen in het bijzonder.