Deskundigen gezocht voor Focus Groups van EIP-Agri

Binnenkort starten weer 3 nieuwe Focus Groups in het kader van het European Innovation Partnership voor de landbouw (EIP-Agri), waarvoor deelnemers worden gezocht. Focus Groups zijn tijdelijke groepen van experts die zich richten op een specifiek onderwerp en kennis en ervaring delen. Elke groep onderzoekt praktische, innovatieve oplossingen voor problemen of kansen in de landbouw.

De Focus Groups zijn op zoek naar deelnemers met ervaring in de praktijk of in het onderzoek. De Focus Groups komen tweemaal bijeen en maken een rapport met conclusies en aanbevelingen over het thema.

Deelnemers gezocht

Deelnemers worden gezocht voor de volgende drie onderwerpen:

  1. Sustainable ways to reduce the use of pesticides in pome and stone fruit production: Welke alternatieve methoden zijn er om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in pit- en steenfruit te verminderen zonder gevolgen voor de rentabiliteit van de teelt?
  2. Digital tools for sustainable nutrient management: Wat zijn de belangrijkste voorwaarden, functies en technische vereisten voor het gebruik van digitale toepassingen voor nutriënten management in de landbouw. Hoe kan de toepassing gestimuleerd en vereenvoudigd worden?
  3. Water: Nature-Based Solutions for water management under climate change: Welke ecologische oplossingen zijn er voor het waterbeheer en de waterbeschikbaarheid in de landbouw als gevolg van de klimaatverandering?

Aanmelden tot 11 januari 2022

Heb je praktische ervaring of specifieke kennis over deze onderwerpen, solliciteer dan voor één van deze groepen. Via de website van EIP-Agri kun je meer informatie vinden en je aanmelden. Aanmelden kan tot 11 januari 2022. De eerste bijeenkomsten vinden eind maart 2022 plaats.