Innovatie en kennisoverdracht

Innovatie en kennisoverdracht

Je vindt hier inspiratieverhalen over innovaties in de landbouw en de verspreiding van opgedane kennis in Nederland. Er is ook een Europees netwerk, speciaal gericht op innovaties: het Europees Innovatie Partnerschap voor de landbouw (European Innovation Partnership, EIP-AGRI).