Kenniscafé ‘Irrigatie binnen precisielandbouw’

Circa 70 mensen namen op 30 november 2021 deel aan het Kenniscafé ‘Irrigatie binnen precisielandbouw’. In het Kenniscafé werden onder meer twee POP3-projecten toegelicht. Het Kenniscafé werd georganiseerd door het Regiebureau POP samen met het TKI-bureau (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) Agri & Food.

Voor agrarische bedrijven wordt het steeds belangrijker om te sturen op waterkwantiteit en -kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan effecten van extremen in neerslag en van verzilting op de productie en de biodiversiteit. Data-gestuurde precisie-irrigatie met innovatieve technieken en systemen wordt steeds meer een must voor een duurzame landbouwproductie. Hierover ging het in het Kenniscafé ‘Irrigatie binnen precisielandbouw’.

Kennis delen over precisie-irrigatie

Ook werden in het Kenniscafé vier projecten toegelicht, waaronder de POP3-projecten Klimaatadaptief bodemvochtbeheer in Zuid-Holland en het Zeeuwse project Deltadrip. De volgende precisie-irrigatie systemen kwamen aan bod: sensor-gestuurde irrigatie, druppelirrigatie en drainage/sub-irrigatie.

Vervolg op het Kenniscafé

In het verslag van het Kenniscafé ‘Irrigatie binnen precisielandbouw’ zijn de links naar de presentaties, de antwoorden op de chat-vragen en de resultaten van de Mentimeter-vragen opgenomen. De deelname was hoog en de waardering groot. Reden voor het TKI-bureau en het Regiebureau POP om in de toekomst nog meer Kenniscafés over precisielandbouw te organiseren. In het verslag zijn een aantal mogelijke thema’s opgenomen, die door de deelnemers aan dit Kenniscafé zijn gesuggereerd.

Doel Kenniscafés

Kenniscafés hebben als doel om kennis en innovatie uit onderzoeks- en innovatieprojecten voor een brede doelgroep te ontsluiten. Eerdere kenniscafés, waar ook de resultaten van POP-projecten werden gedeeld, gingen over plantgezondheid en biodiversiteit.

Themanummer ‘Precisielandbouw’

Precisie-irrigatie is één van de (sub)thema’s van precisielandbouw. Verschillende POP3-projecten zijn hiermee bezig. In het themanummer ‘Precisielandbouw’, dat onlangs is uitgebracht, wordt de volle breedte van precisielandbouw belicht.