Digitaal themanummer ‘Precisielandbouw’ is uit!

Met veel genoegen presenteert het Regiebureau POP u het digitale themanummer ‘Precisielandbouw’! Deze special is de negende in de reeks en het vierde themanummer van 2021.

In deze uitgave staan allerlei verhalen en interviews over precisielandbouw en smart farming centraal, waaronder zes POP3-projecten. In de artikelen wordt de inzet van digitalisering en technologie voor een toekomstbestendige agrarische sector benadrukt. Technologie om nauwkeuriger te kunnen meten wat de plant en de bodem nodig hebben en waarmee gestuurd kan worden op bijvoorbeeld de vermindering van de uitspoeling van nutriënten. Dat levert niet alleen kostenbesparing voor de boer, maar ook milieuwinst op. Winst die erg welkom is, gezien alle uitdagingen waar de landbouw voor staat.

Kenniscafé ‘Irrigatie binnen de precisielandbouw’

Precisielandbouw was ook het onderwerp van het online Kenniscafé ‘Irrigatie binnen precisielandbouw’ op 30 november jl. Ook hier waren verschillende POP3-projecten vertegenwoordigd. Vanwege de waardering en de hoge deelname denken het TKI-bureau en het Regiebureau POP na over het organiseren van meerdere kenniscafés over precisielandbouw. 

Inspiratie en ervaringen delen

Het volgende themanummer gaat over voedsel en gezondheid/duurzaam voedselsysteem. Wil je jouw POP-project in het volgende themanummer terugzien? Of wil je zelf een bijdrage leveren aan het nummer over gezond voedsel? Neem dan contact op met het Regiebureau POP.

Over de themanummers

Naast de reguliere Nieuwsbrief Netwerk Platteland maakt het Regiebureau POP themanummers. Hiermee brengen we projecten in beeld, die subsidie ontvangen vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Net als de eerdere specials heeft het Regiebureau POP deze uitgave ‘Precisielandbouw’ gemaakt in samenwerking met de netwerkpartners.

Met onze themanummers willen we laten zien hoe het POP3 bijdraagt aan maatschappelijke onderwerpen door een selectie van projecten in de schijnwerpers te zetten.

Naast de interessante inhoud, willen we het eerlijke verhaal vertellen achter verschillende projecten. Niet alleen het succes, maar juist de weg ernaartoe en de hobbels die zijn genomen.