LEADER in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Plattelandsontwikkeling door, voor en van burgers zelf, dat is kort gezegd waar LEADER voor staat. LEADER maakt onderdeel uit van het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). In de komende programmaperiode van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) komt LEADER terug en krijgt een nieuw imago.

Over de voorbereidingen voor LEADER in het nieuwe GLB 2023-2027 is een brochure verschenen. In het nieuwe GLB krijgt LEADER een grotere rol, waarbij naast het bevorderen van de plattelandseconomie ook doelen van belang zijn die betrekking hebben op klimaat, milieu en biodiversiteit.

In de brochure die opgesteld is door de Nationaal Strategisch Plan (NSP) werkgroep ‘Plattelands-ontwikkeling en Voedsel’ vind je informatie over wat deze voorbereidingen inhouden.