Eerste AKIS-webinar: nog veel vragen te beantwoorden

De term AKIS (Agrarisch Kennis- en Innovatiesysteem) komt de komende jaren regelmatig voorbij. Op dit moment is het voor velen nog onduidelijk wat AKIS is en wat je ermee kunt. Daarom hebben de zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Wageningen University & Research (WUR), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Regiebureau POP het initiatief genomen voor de Webinarreeks over AKIS.

De eerste Webinar is gehouden op 10 maart. Hierbij ging het over de context en de intentie van AKIS. Ongeveer 50 personen namen hieraan deel. De Webinar is terug te zien via het Youtube-kanaal van Netwerk Platteland. Op deze website worden alle relevante informatie en achtergronddocumenten over de Webinarreeks en AKIS geplaatst. Het verslag en de presentaties van de eerste Webinar, zijn hier ook te vinden.

Presentaties en verdieping

Het eerste uur van de eerste Webinar bestond uit presentaties. Hierin sprongen de volgende aandachtspunten eruit:

  1. AKIS in Nederland is sterk, maar gefragmenteerd. Aanbrengen van meer samenhang in het AKIS is van belang.
  2. De onafhankelijkheid van de adviezen die aan boer en tuinder worden gegeven. De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) verzorgt de borging van de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de adviseur.
  3. De verbetering van de (digitale) ontsluiting en verspreiding van kennis en innovaties. Groen Kennisnet en op Europees niveau EU-Farmbook spelen hierbij een belangrijke rol.

Het laatste halfuur van de Webinar zijn in kleine groepen verdiepende gesprekken over AKIS gevoerd. Hieruit kwam o.a. naar voren dat voor veel mensen AKIS een nieuw begrip is. Het bestond uiteraard al, maar door het een naam te geven kunnen we beter begrijpen hoe het werkt, en waar de witte vlekken zitten.

Volgende Webinars

De tweede Webinar is op 24 maart van 13.30 – 15.00 uur. Dan ligt de focus op de ontwikkeling en verspreiding van kennis en innovatie. Met aandacht voor onderzoek, onderwijs, adviesbureaus en Groen Kennisnet.

De derde Webinar is 7 april, ook van 13.30 - 15.00 uur. Onderwerp: AKIS vanuit de boer gezien, bij de boer komt alles bij elkaar. Met onder andere aandacht voor de micro-AKIS van de agrariër, proef- en demobedrijven en erfbetreders.

Aanmelden voor deze webinars kan nog steeds via het aanmeldformulier.