Webinars AKIS, wat is het en wat kan je ermee?

AKIS staat voor Agrarisch Kennis en Innovatie Systeem. Voor de komende GLB programmaperiode zal er aandacht zijn voor het versterken van het AKIS. Ook het GLB netwerk zal hier aan bijdragen. Voor veel mensen is AKIS nog onbekend daarom organiseerde het Regiebureau POP in maart en april 2022 samen met haar netwerkpartners een serie Webinars met als onderwerp het Agrarisch Kennis en Innovatie Systeem (AKIS).

Doel

Het doel van de webinars was een scherper beeld te geven van wat AKIS inhoudt en daarnaast voor de deelnemers aan de webinar inzicht te verschaffen hoe zij dit kunnen doorvertalen naar hun persoonlijke situatie.

Aanpak

De serie bestaat uit drie webinars van anderhalf uur. Elk van de webinars heeft een specifieke focus. Het accent bij de webinars ligt op het verstrekken van informatie. In het eerste uur van elk webinar belichtten sprekers vanuit verschillende invalshoeken het AKIS. De webinars vinden plaats op 10 en 24 maart en 7 april 2022. Vervolgens zal bekeken worden of er behoefte is aan een vervolg of verdieping.

Webinars

Documenten