Gebruik van kennis en innovaties op het boerenerf

De ontwikkeling van kennis en innovaties en de doorstroming naar de landbouwpraktijk is van groot belang. Daarmee kan de boer inspelen op de maatschappelijke uitdagingen en een goede boterham verdienen. Maar hoe werkt dat systeem in Nederland, waar zitten de zwakke punten en hoe kan dat verbeterd worden?

Herken je je in één van deze vragen of wil jij antwoord op de vraag “Wat is het Agrarisch Kennis en Innovatiesysteem (AKIS) en wat kan ik ermee?” Meld je dan via deze link aan voor de webinar “AKIS vanuit de boer gezien, bij de boer komt alles bij elkaar” op 7 april as. Met onder andere aandacht voor de micro-AKIS van de boer, het Duurzaam Akkerbouw Netwerk, de proef- en demobedrijven in Nederland en de rol van de erfbetreders.

Tijdens het tweede webinar bracht Annemarie Breukers, van het TKI-bureau, de volgende punten in:

  • Het versterken van het Agrarische Kennis- en Innovatiesysteem is van universeel belang, niet alleen voor het GLB.
  • We moeten het verhaal van AKIS niet te ingewikkeld maken. Uiteindelijk gaat het om de kennis die door de boer gebruikt kan worden.

In de derde webinar borduren we hierop voort en zoemen we in het op het boerenbedrijf.

De eerdere webinars zijn opgenomen en terug te zien via de volgende links ‘Çontext en intentie van AKIS’ en ‘Kennis in ontwikkeling en kennisverspreiding’. De presentaties en het verslag van deze webinars kunnen hier worden bekeken.