Comité van Toezicht stemt in met jaarverslag 2021

Tijdens haar vergadering van 24 juni 2022 heeft het Comité van Toezicht haar goedkeuring uitgesproken over het jaarverslag 2021 van het POP3. 

Na deze goedkeuring is het jaarverslag ter beoordeling aangeboden aan de Europese Commissie (EC). Het programma loopt in het algemeen goed door. Voor vrijwel het gehele budget van de vorig jaar toegevoegde extra middelen (Economisch herstelfonds en POP3+) zijn openstellingen gedaan.

In de komende periode gaat het Regiebureau POP met de EC in gesprek over de resultaten van het programma in 2021. Na goedkeuring door de EC zal de definitieve versie van het rapport openbaar gemaakt worden.