Jaarverslag 2021 en aanpassing programma POP3 goedgekeurd door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft het jaarverslag 2021 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) definitief goedgekeurd. Ook heeft de Europese Commissie op 1 september 2022 ingestemd met een voorstel voor een beperkte financiële aanpassing van het programma.   

Eind juni 2022 is het jaarverslag aangeboden aan de Europese Commissie, nadat het Comité van Toezicht haar goedkeuring had gegeven op 24 juni 2022. Op 19 juli heeft de Europese Commissie het rapport definitief goedgekeurd. Het Regiebureau POP gaat met de Europese Commissie in gesprek over de resultaten van het programma tot nu toe. 

De Europese Commissie heeft ook ingestemd met een lichte aanpassing van het programma. Van sommige maatregelen werd minder gebruik gemaakt dan verwacht. Bijvoorbeeld door minder aanvragen dan verwacht of projecten die goedkoper zijn uitgevallen. Op andere maatregelen is er juist sprake van een overschrijding van het budget (overprogrammering). Met een beperkte financiële verschuiving wil het Regiebureau POP bereiken dat alle middelen zo goed mogelijk worden benut. Meer over de aanpassing en het actuele programmadocument vindt u hier.