Kick off project 'modernAKIS'

Van 7 tot en met 9 november 2022 vond, in Rome, de Kick off bijeenkomst plaats van het project #modernAKIS, gefinancierd door #Horizoneurope. De deelnemers kwamen uit 27 lidstaten en werken de komende 7 jaar samen om het Agrarisch Kennis- en Innovatie Systeem (AKIS) te verbeteren.

modernAKIS

Een goede AKIS-strategie brengt de actoren op gestructureerde en regelmatige basis samen en zorgt voor een voortdurende interactie om de uitwisseling van kennis, de kennisstromen, de innovatie en vooral de uitvoering in de praktijk te versnellen. Het project ‘modernAKIS’ gaat de lidstaten helpen om van elkaar te leren hoe zij een goed functionerend AKIS kunnen opbouwen en wat goede AKIS-interventies zijn (ervaringen uitwisselen en nieuwe actoren opleiden). Vanuit Nederland participeert het Regiebureau POP in het project. In Rome hebben we veel inspiratie opgedaan voor het NL-AKIS systeem.  De komende 7 jaar zal het project ‘modernAKIS’ ons input geven om het AKIS systeem in Nederland te versterken.

Om meer bekendheid te geven aan AKIS en om beelden en wensen op te halen heeft het Regiebureau POP begin dit jaar drie webinars over AKIS georganiseerd. Hieruit bleek dat de term AKIS nog grotendeels onbekend is, maar dat er door verschillende partijen gewerkt wordt aan de versterking van het agrarisch kennis en innovatiesysteem.

Wil je meer weten over de aanpak van AKIS door het Regiebureau POP of over het project ‘modernAKIS’? Neem dan contact op met Erika Frankhuizen (e.m.frankhuizen@rb.agro.nl) of Kees Anker (c.anker@rb.agro.nl).