Netwerk Platteland in het GLB-NSP

De wens van de Europese Commissie is om bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de stakeholders te betrekken. Daarom heeft elke lidstaat een actief netwerk gevormd rondom het GLB. In Nederland is dat het Netwerk Platteland.

Netwerk Platteland

Het Netwerk Platteland is een groep van mensen, die kennis wil delen, de samenwerking zoekt en stappen wil zetten naar een toekomstbestendige landbouw, natuur en vitaal platteland.

Waar het behalen van doelstellingen in het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) vooral gekoppeld was aan de besteding van het budget, wordt er in het GLB-NSP gekeken naar output, resultaat en impact. Dat zorgt ook voor veranderingen in de praktijk en voor de stakeholders in het Netwerk Platteland. Het organiseren van een werkplaats zal één van de nieuwe activiteiten zijn. Vanwege de overgang naar de nieuwe GLB-programmaperiode heeft het Netwerk Platteland een nieuw logo:

Werkplaats Netwerk Platteland

Voor het Netwerk Platteland zal door de Regieorganisatie GLB allerlei activiteiten worden georganiseerd. Een spil hierin is de Werkplaats Netwerk Platteland. Deze fysieke bijeenkomsten worden twee keer per jaar georganiseerd. Het signaleren van knelpunten en successen, informatie delen over het GLB, het goede gesprek voeren over de doelen en het gezamenlijk innoveren zullen onderdelen zijn van de Werkplaats Netwerk Platteland. Voor de vormgeving van de werkplaats en het maken van de agenda zal de komende tijd een kerngroep onder leiding van een Kwartiermaker aan de slag gaan.

Save the Date: Op 8 juni zal in Hilversum de eerste Werkplaats Netwerk Platteland plaatsvinden. Het hoofdthema is Gebiedsgerichte aanpak. In onze volgende nieuwsbrief vertellen wij meer over de werkplaats Netwerk Platteland.