Agriculture and Rural Inspiration Awards (ARIA) 2023

Ieder jaar organiseert het European CAP Network een prijsvraag voor POP3/GLB-projecten. De titel van deze Europese prijsvraag is Agriculture and Rural Inspiration Awards (ARIA). De ARIA is gericht op good practice projecten. Er kunnen projecten worden ingediend voor 4 categorieën.

ARIA 2023

Het doel van de ARIA is de zichtbaarheid van de landbouw en het platteland te vergroten en het laten zien van innovatieve oplossingen.

In 2023 kunnen voor volgende categorieën projecten worden ingediend:

  1. Smart & competitive agriculture: projecten die bijdragen aan een slimme, concurrerende en veerkrachtige landbouw die zorgt voor voedselzekerheid op lange termijn.
  2. Environmental protection: projecten op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatverandering.
  3. Socio-economic fabric of rural areas: projecten die de economische veerkracht van het Europese platteland versterken, gericht zijn op sociale vernieuwing, de digitalisering in de landbouw en het platteland bevorderen, die bijdragen aan de inclusiviteit en veerkracht van het platteland, en/of die plattelandsondernemers en -bedrijven ondersteunen.
  4. Rural stakeholder skills (geïnspireerd door the European year of skills): projecten die een leven lang leren onder de aandacht brengen, mensen en bedrijven in staat stellen bij te dragen aan groene en digitale transities en innovatie en concurrentievermogen ondersteunen.

Inzending projecten

Alle projecten moeten in de periode 2014-2022 door het GLB zijn gefinancierd. De projecten moeten in de regel zijn voltooid. Voor inzendingen van lopende projecten moeten deze reeds voldoende gevorderd zijn om het effect of de overdraagbaarheid te kunnen aantonen. Er zullen 5 prijswinnaars zijn. Naast de prijzen voor de 4 thema’s is er ook een publieksprijs.

Ideeën voor projecten kunnen tot 1 augustus 2023 worden aangedragen bij de Regieorganisatie GLB via regiebureau@rb.agro.nl. Samen zorgen we ervoor dat het project op een goede manier wordt ingediend voor de prijsvraag. Voor meer informatie en eventuele vragen kun je contact opnemen met Kees Anker via c.anker@rb.agro.nl.