Ingrid Jansen kwartiermaker Werkplaats Netwerk Platteland

Netwerk Platteland

De Europese Commissie wil de stakeholders betrekken bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarom heeft elke lidstaat een actief netwerk gevormd rondom het GLB. In Nederland is dat het Netwerk Platteland. Dit platform bestaat uit een groep mensen, die kennis wil delen, de samenwerking zoekt en stappen wil zetten naar toekomstbestendige landbouw en natuur en een leefbaar platteland.

Waar het behalen van doelstellingen in Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) vooral gekoppeld was aan de besteding van het budget, wordt er in het GLB-NSP vooral gekeken naar output, resultaat en impact. Dat zorgt ook voor veranderingen in de praktijk en voor de stakeholders in het Netwerk Platteland. Het organiseren van een Werkplaats, een fysieke bijeenkomst, zal één van de nieuwe activiteiten zijn.

Werkplaats GLB

De Werkplaats Netwerk Platteland is de spil in allerlei activiteiten die door de Regieorganisatie GLB, voor het Netwerk Platteland georganiseerd zullen worden. Deze fysieke bijeenkomsten worden twee keer per jaar georganiseerd. Onderdelen van de Werkplaats Netwerk Platteland zullen zijn: het signaleren van knelpunten en successen, het delen van informatie over het GLB, het voeren van goede gesprekken over de doelen en het gezamenlijk innoveren. De komende tijd zal een kerngroep, onder leiding van een kwartiermaker aan de slag gaan met de vormgeving van de Werkplaats en het maken van de agenda.

Kwartiermaker met een groot netwerk

Ingrid Jansen, directeur van Stichting Stimuland, zal de rol van kwartiermaker voor de Werkplaats op zich nemen. Sinds eind 2018 leidt Ingrid Stimuland, een onafhankelijke netwerkorganisatie die is opgericht om beleid en praktijk te verbinden. Daarvoor was ze onder meer voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Als netwerker pur sang, zoekt ze voortdurend samenwerking, zowel binnen projecten als op bestuurlijk niveau.

Vergroot afbeelding Ingrid Jansen in veld
Ingrid Jansen

Informeren en verbinden

Ingrid is bestuurskundige met stevige wortels in het platteland. Ze is opgegroeid op een varkensbedrijf in West-Brabant en samen met haar partner heeft ze een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder. Ingrid ziet kansen voor de ontwikkeling van het platteland in heel Nederland en ze kijkt er naar uit om haar nieuwe rol als kwartiermaker vorm te geven. “Het lijkt mij geweldig om de Werkplaats Netwerk Platteland meer toegankelijk te maken voor de praktijk, zodat betrokken doelgroepen voortdurend knelpunten, successen en informatie met elkaar delen, het goede gesprek tussen partijen wordt gevoerd en verbindingen met relevante netwerken worden gelegd.”