Werkplaats Netwerk Platteland 8 juni

Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen op donderdag 8 juni 2023 aan de eerste Werkplaats van het Netwerk Platteland: Hoe benut je GLB-instrumenten bij een gebiedsgerichte aanpak? Meld je aan voor deze dag via het formulier. De Werkplaats wordt in samenwerking met het Nieuwe Netwerk georganiseerd.

Netwerk Platteland

Het Netwerk Platteland is een platform voor agrarisch ondernemers en andere betrokkenen bij de realisatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het GLB staat voor: werken aan toekomstbestendige landbouw, met gezonde bedrijven en een sterke natuur op een leefbaar platteland.

Het Nieuwe Netwerk

Het Nieuwe Netwerk biedt professionals een podium om kennis uit te wisselen en handelingsperspectief te creëren voor gezonde voedselsystemen en landbouw in een goede relatie tot bodem, water, landschap en klimaat.

Programma

9:30 uur Inloop en inschrijving werkbanken
10:00 uur Kickstart door de dagvoorzitter Suzan Klein Gebbink
11: 00 uur

Introductie Atelier Gebiedsaanpak door Elma Haakmeester

In het atelier kun je ervaren hoe integrale gebiedsontwikkeling eruit ziet aan de hand van een fictieve casus. In 10 gemengde groepen (verschillende organisaties en invalshoeken) voeren we een rollenspel uit, waarbij een deel van de groep een rol aanneemt die deze persoon in het dagelijkse leven niet heeft. De andere deelnemers zijn waarnemer. We leren daarbij ook over de inzet van de GLB-interventies in het (fictieve) gebiedsplan.

11:10 uur Pauze
11:30 uur Start Atelier Gebiedsaanpak 
13:00 uur

Netwerklunch

14:00 uur De gebiedsaanpak in Overijssel met Gert Harm ten Bolscher
14:30 uur

Werkbanken met interventies toegepast in concrete gebieden

  1. Samenwerking voor integrale gebiedsontwikkeling
  2. Samenwerking veenweide
  3. Samenwerking voor plattelandsontwikkeling - LEADER
  4. Agrarische Natuur en Landschapsbeheer
  5. Eco-regeling
  6. Kennis (demoprojecten, vouchers, kennisverspreiding) en innovatie
  7. Productieve investeringen
  8. Niet-productieve investeringen voor boeren en niet-boeren
  9. Samenwerking overgangsgebieden Natura 2000
  10. Fieldlab-regeling
15:30 uur Het Magazijn met Gert Harm ten Bolscher en Henk Reinen
16:00 uur Netwerkborrel

Werkbanken

Aanmelden

We hopen van harte je op 8 juni te mogen verwelkomen in Gooiland (Hilversum). Meld je gratis aan voor deze dag via het formulier