Seminar van het EU GLB-netwerk: ‘Bevordering van een effectief en geïntegreerd AKIS in de lidstaten’

Op 14 en 15 juni 2023 vond het seminar ‘Fostering an effective and integrated AKIS in Member States’ plaats in Vilnius, Litouwen, georganiseerd door het EU CAP Network. Het doel van de bijeenkomst was het ondersteunen van de EU-lidstaten bij de implementatie van hun AKIS Strategische Plannen.  

Vergroot afbeelding Groep vergaderende mensen
Beeld: ©European Commission

De eerste dag presenteerde verschillende lidstaten de structuur voor AKIS-coördinatie die zij aan het opbouwen zijn. Wat opviel was dat er veel nieuwe structuren, om AKIS te coördineren, worden opgezet. Nederland onderscheidt zich door een netwerk benadering: AKIS is het netwerk van alle betrokken actoren rond kennis en innovatie, hun verbanden en interacties, de institutionele infrastructuur en de begrotingsmechanismen. Een ander punt is de grote verscheidenheid aan publieke en private adviseurs en intermediairs in het Nederlandse netwerk.

Het project ‘Modern AKIS’ presenteerde 4 coördinatiemodellen die zij in de lidstaten hebben gevonden, zie onderstaand schema.

De tweede dag stond in het teken van de adviseurs in AKIS, met inbegrip van hun rol als aanbieders van innovatieondersteuning en wat er nodig is voor het bijscholen van hun competenties en voor hun integratie in AKIS.

Vanuit Nederland waren Jan van Esch (Ministerie van LNV), Erika Frankhuizen (Regieorganisatie GLB), Yaite Cuesta Arenas (ZLTO), Noud Janssen (Agrivaknet) en Paul Daniëls (VAB) aanwezig in Vilnius. Veel aandacht was er voor de Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB), als coördinerende organisatie vanuit de erkenning in het Bedrijfsadviseringssysteem (BAS) in Nederland, de uitbouw van permanente educatie (Life Long Learning) en de vouchersystematiek. Op beide dagen was er volop ruimte voor reflectie en opdoen van inspiratie vanuit andere lidstaten die ook aan hun wegen timmeren.