“De landbouw kan veel oplossingen bieden.”

André Hoogendijk is directeur van BO Akkerbouw, de ketenorganisatie voor de Nederlandse akkerbouw. Vanuit die rol is André onder meer voorzitter van CIV Groen, de samenwerking van het bedrijfsleven, de groene MBO-onderwijsinstellingen en de overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing. André vertelt over zijn bijdrage aan het kernteam Werkplaats.

André: “Voor het Netwerk Platteland verbind ik graag het programma 'Onderzoek en Innovatie' van BO Akkerbouw aan andere activiteiten binnen het GLB. Binnen het kernteam denk ik mee over het gezamenlijk vinden van antwoorden op maatschappelijke opgaven binnen, maar ook buiten, de beschikbare instrumenten van het GLB.”

Vergroot afbeelding Foto André Hoogendijk
André Hoogendijk

Samenwerking is het sleutelwoord

“In mijn optiek kan de landbouw veel oplossingen bieden. Denk aan het produceren van gezond en duurzaam voedsel waardoor we gezonder leven, maar ook aan een aantrekkelijk landschap en aan klimaatbestendige akkers die beter zoet water vasthouden. Landbouw is de basis voor brede welvaart. Om daar echt vorm en inhoud aan te geven, heb je samenwerking nodig tussen partijen in en om de agrarische sector. Ik zet me ervoor in om die samenwerking binnen de werkplaatsen vorm te laten krijgen.”

Maatschappelijk betrokken

André is opgeleid als historicus en als landbouwkundige. Hij schrijft regelmatig columns, opinies en historische artikelen. André werkt vooral aan verbinding tussen mensen en organisaties met als doel het creëren van maatschappelijke meerwaarde.